‘Natuur­com­pen­sa­tie straks ook elders’

Peel­ge­meen­ten die een bepaald bouw­pro­ject met nieuw ‘groen’ moe­ten com­pen­se­ren, moe­ten dat ook in een ande­re gemeen­te in de regio kun­nen. Dat schrijft de Recon­struc­tie­com­mis­sie De Peel in een brief aan Gede­pu­teer­de Sta­ten (GS). Nu is het nog zo dat een gemeen­te die een nieuw­bouw­pro­ject rea­li­seert, elders bin­nen de gemeen­te­gren­zen nieuw groen moet aan­plan­ten.