'Natuurcompensatie straks ook elders'

Peelgemeenten die een bepaald bouwproject met nieuw ‘groen’ moeten compenseren, moeten dat ook in een andere gemeente in de regio kunnen. Dat schrijft de Reconstructiecommissie De Peel in een brief aan Gedeputeerde Staten (GS). Nu is het nog zo dat een gemeente die een nieuwbouwproject realiseert, elders binnen de gemeentegrenzen nieuw groen moet aanplanten.