Start uitvoering natuurcompensatie in Eindhoven

In opdracht van Rijkswaterstaat is de tweede week van januari gestart met de uitvoering van maatregelen voor natuurcompensatie bij De Hogt. Onlangs is de ombouw van het verkeersknooppunt afgerond.

De bijbehorende natuurcompensatie, inrichting van 10 hectare natuur en landschap in het Dommeldal, wordt in twee fasen uitgevoerd. Eerst krijgen de waterdieren in de Dommel de kans zich te vestigen in nieuw aangelegde bochten, voordat een jaar later de beek verder wordt aangepakt.

Moeraszones
In de eerste fase van het project, van januari tot begin maart, wordt het terrein verlaagd voor de aanleg van vochtige tot natte schraalgraslanden en bossen. In totaal voert de aannemer circa 30.000 kubieke meter grond af. Ook krijgt de Dommel nieuwe bochten, zodat deze – als vanouds – weer door het landschap meandert. Langs de beek komen er moeraszones en een poel. Een recreatief pad op de noordoever maakt het natuurgebied straks toegankelijk voor wandelaars en fietsers.

Bodemslib verwijderen
In de tweede fase, uitvoering begin 2013, wordt het vervuilde bodemslib in de Dommel verwijderd en worden de ‘rechtlijnige’ beekdelen gedempt. Door deze herstelmaatregelen kunnen bijzondere vissoorten, zoals de beekprik, hier weer floreren.

Samenwerking
De natuurcompensatie op De Hogt wordt in opdracht van Rijkswaterstaat gerealiseerd door Dienst Landelijk Gebied. Natuurmonumenten, Waterschap De Dommel en de omliggende gemeenten Eindhoven, Waalre en Veldhoven werken eraan mee. Adviesbureau De Meent begeleidt de uitvoering van het werk.

Bron:
Gemeente Eindhoven