Noord-Hollandse subsidie voor stimuleren vrijwilligerswerk in natuurbeheer en -educatie

Organisaties en vrijwilligersgroepen in Noord-Holland die mensen willen betrekken bij groen, kunnen daarvoor een bijdrage aanvragen. De provincie stimuleren van vrijwilligerswerk in natuurbeheer en natuur- en milieueducatiestelt in 2016 45.000 euro beschikbaar vanuit het fonds ‘Betrekken bij Groen’. Samenwerkingsprojecten tussen groene en niet-groene organisaties krijgen voorrang. Doel van het fonds is het stimuleren van vrijwilligerswerk in natuurbeheer en natuur- en milieueducatie. Aanvragen kunnen van 1 tot en met 31 maart ingediend worden. De uitslag wordt uiterlijk 25 april bekend gemaakt.
Opvallende ideeën die vorig jaar een bijdrage kregen zijn: eetbare tuinen in Alkmaar, Amsterdam en Schoorl. Projecten die natuur met zorg en gezondheid combineren door bijvoorbeeld demente ouderen naar buiten te nemen of zorgcliënten onder begeleiding een recreatiegebied te helpen beheren. In Alkmaar werden groene daken door jongeren aangelegd en in Den Helder werd een groene route met scholieren en zorgorganisaties uitgezet. Ook natuureducatie kwam in een aantal projecten terug. Zo hielpen kinderen van basisscholen mee aan muizenonderzoek door braakballen van uilen te pluizen.
Dit soort projecten kunnen aanspraak maken op een bijdrage uit het fonds. Het fonds wil de betrokkenheid van mensen bij natuur of vrijwilligerswerk in het groen aanmoedigen. Ook het beheer van natuurgebieden en het opleiden van vrijwilligers zijn voorbeelden. Samenwerking tussen organisaties onderling of tussen organisaties en vrijwilligersgroepen is een voorwaarde. Het fonds beoogt hiermee partijen die zich bezig houden met groen vrijwilligerswerk te verbinden met partijen buiten de groene sector.
De samenwerkende terreinbeherende organisaties voeren het programma ‘Betrekken bij Groen’ uit. Zij zorgen voor de inschrijvings- en selectieprocedure van het fonds. Het gaat om het Amsterdamse Bos, Goois Natuurreservaat, IVN Noord-Holland, Landschap Noord-Holland, Natuur- en Milieufederatie Noord-Holland, Natuurmonumenten, PWN, Recreatie Noord-Holland, Recreatieschap West-Friesland, Staatsbosbeheer en Waternet.
Zie voor meer informatie de voorwaarden en het inschrijfformulier de site van Landschap Noord-Holland.
Bron: groeneruimte.nl