Berichten

Op het dak van het Belgische gemeentehuis in Molenbeek staan sinds gisteren bijenkorven met plaats voor 200.000 bijen. In juni krijgen de buurtbewoners hun honing cadeau. Tegelijk worden er 350 bomen geplant.

De bewoners van Molenbeek komen te weinig in aanraking met de natuur, vindt de schepen van Leefmilieu Jan Gypers (Open VLD). Daarom huldigde hij vier bijenkorven in op het dak van het gemeentehuis. Voorlopig zijn er nog maar zo’n 30.000 insecten in aanwezig, maar dat aantal zal snel oplopen. In totaal is er plek voor 200.000 bijen.

Meer groen
“In een straal van één kilometer rond het gemeentehuis, worden nu 350 bomen en duizenden bloemen geplant. Verenigingen, scholen en vrijwilligers hebben zich geëngageerd om de planten te onderhouden. In plaats daarvoor krijgen ze op 21juni een potje honing van onze eigen bijen”, vertelt Gypers.

Meer informatie

 

Bron:
Nieuwsblad

De groene metamorfose van speeltuinen en schoolpleinen in Nederland is een stap dichterbij gekomen. Een Kamermeerderheid steunde gisteren de motie die de Partij voor de Dieren daarvoor had ingediend. Ouwehand wees de minister van VWS er eerder op dat een groene leefomgeving van groot belang is voor de gezondheid en de ontwikkeling van kinderen. De minister gaat nu met gemeenten in gesprek over vergroening van schoolpleinen en de inrichting van meer natuurlijke speelplaatsen. 
 
Terwijl de natuur een niet te onderschatten rol speelt bij de gezondheid van mensen, zet het beleid van het kabinet Rutte de natuur onder zware druk. Die ontwikkeling is fnuikend voor de volksgezondheid. Onderzoek wijst keer op keer uit dat een groene leefomgeving cruciaal is en dat mensen veel gezonder zijn als zij in het dagelijks leven in contact komen met (stads)natuur. Vooral voor opgroeiende kinderen is dat van groot belang: kinderen blijken veel vaker en langer buiten te spelen als er groene en natuurlijke speelplaatsen in de buurt zijn.

Grote gevolgen voor gezondheid
Esther Ouwehand, fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren: “Veel plekken die bedoeld zijn als speelplaats zijn nu saai en troosteloos ingericht. Dat is niet alleen jammer voor de kinderen; het heeft ook grote gevolgen voor hun gezondheid. Kinderen met weinig natuurlijke speelgelegenheden blijken veel vaker last te hebben van depressie, overgewicht en andere ziektes, dan kinderen die volop kunnen ravotten in het groen.”

Ontwikkeling van kinderen
Behalve dat voldoende groen in de leefomgeving de kans op overgewicht vermindert, leveren groene schoolpleinen en speeltuinen een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van kinderen. Zo biedt een natuurlijke speelplaats veel meer ruimte voor vrij spel en creativiteit, wat positieve effecten heeft op het zelfvertrouwen en op de ontwikkeling van vaardigheden als abstract denkvermogen. Verschillende scholen en speeltuinverenigingen hebben laten zien dat het creëren van natuurlijke speelplaatsen niet moeilijk hoeft te zijn: op steeds meer schoolpleinen en speeltuinen in Nederland prikkelen bomen, struiken en slootjes inmiddels de kinderfantasie.

Recht op gezonde speelomgeving
De Partij voor de Dieren vindt dat alle kinderen recht hebben op een gezonde en uitdagende speelomgeving en werd daar gisteren in gesteund door SP, PvdA, GroenLinks, D66, ChristenUnie en CDA. Minister Schippers heeft nu de opdracht met gemeenten in gesprek te gaan om de groene metamorfose van schoolplein en speeltuin te stimuleren.

Leiden wil van de Leidse singels het langste park van Nederland maken. Met een aantal aanpassingen kan van de 6 km singels een groene ring rond de binnenstad worden gemaakt. Het langste (binnenstads)park van Nederland moet meer toeristen naar Leiden trekken en zal de leefomgeving van de Leidenaren verbeteren.

De Leidse singels zijn uniek omdat de oorspronkelijke structuur als verdedigingswerk nog volledig intact is. De singels vormen weliswaar een gesloten cirkel rond de binnenstad maar de wandelroute er langs wordt nu nog op sommige plekken onderbroken. Openstelling van bijvoorbeeld de besloten tuin van Museum Volkenkunde en het aanleggen van vlonderpaden moeten daar verandering in brengen. Op andere plekken moeten parkeerstroken wijken voor bredere singelranden en dubbele bomenrijen.

Lees hier meer over het masterplan Leidse singels

 

 

 

Bron:
Binnenlands Bestuur.

Deze website is powered by Plant Publicity Holland, Groenforum Nederland en wordt mogelijk gemaakt door Productschap Tuinbouw.
 
 
 
 
 

Voor groen in de Vogelaarwijken is 7,8 miljoen euro vrij gemaakt. Dertien steden hebben in een convenant vastgelegd aan welke concrete projecten ze het geld de komende jaren besteden. De convenanten worden vandaag, donderdag 5 februari, ondertekend door minister Gerda Verburg (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) en de verantwoordelijke wethouders van de steden die een bijdrage krijgen: Amersfoort, Amsterdam, Arnhem, Dordrecht, Enschede, Heerlen, Leeuwarden, Maastricht, Nijmegen, Rotterdam, Schiedam, Utrecht en Zaanstad.

Volledige informatie:
Lees hier het artikel

Ook interessant:
Beleid, prachtwijken,Vogelaarwijken

Bron:
Trouw