West-Vlaanderen plant 15.000 nieuwe bomen in de maand maar

Met de lente in zicht is het startschot gegeven voor een grootschalige boomplantactie in de provincie West-Vlaanderen. Over de hele maand verspreid zijn er in deze provincie 15 plantacties, goed voor 150.000 nieuwe bomen. De provincie werkt voor het initiatief samen met de vereniging voor Bos in Vlaanderen. Die heeft zichzelf vier jaar de tijd […]

Groen is geen kostenpost, maar levert opAandacht voor de lange termijn is essentieel

Goedkoper onderhoud, kostenbesparing en de waarden van groen. Op de Dag van de Openbare Ruimte stonden die begrippen centraal in de lezingen van Jeroen Glissenaar (parkbeheer, Arnhem), Frits Ruyten (Integralis PP, Heelsum) en Margareth Hop (Praktijkonderzoek Plant en Omgeving, Lisse. Dat besparing in tijden van financiële krapte erg leeft, bleek uit de meer dan 100 […]

Groen in de stad is meer dan alleen maar mooi

In een stad met veel groen ben je beter af: groen zuivert de lucht, dempt lawaai, remt stress, maakt de stad mooier, zorgt voor waterberging en het ziet er mooier uit. Er is één voorbehoud: het stedelijk groen moet met zorg en vakmanschap zijn aangelegd en vraagt om deskundig onderhoud. Succesvolle toepassing resulteert in een […]

Noem het maar gewoon medicijn

In dit verkennende onderzoek, in het kader van het NIDO programma “Landbouw en groen voor een gezonde samenleving” is een onderzoek uitgevoerd naar de betekenis van wijktuinen voor het fysieke, geestelijke en sociale welbevinden van de gebruikers. De vrijwilligers blijken veel waarde te hechten aan de sociale en educatieve betekenis. Mensen ontmoeten, met hen samenwerken […]