Berichten

Met de lente in zicht is het startschot gegeven voor een grootschalige boomplantactie in de provincie West-Vlaanderen. Over de hele maand verspreid zijn er in deze provincie 15 plantacties, goed voor 150.000 nieuwe bomen.

De provincie werkt voor het initiatief samen met de vereniging voor Bos in Vlaanderen. Die heeft zichzelf vier jaar de tijd gegeven om in heel Vlaanderen 1 miljoen bomen aan te planten. De teller staat, één jaar voor het einde van de actie, op ruim 800.000
In West-Vlaanderen blijkt het zuiden het minst bomen te hebben. Daarom legt de provincie West-Vlaanderen  in Harelbeke een speelbos aan van 3 hectare.

Klik hier voor meer informatie »

 


Bron:

Krant van West-Vlaanderen

Goedkoper onderhoud, kostenbesparing en de waarden van groen. Op de Dag van de Openbare Ruimte stonden die begrippen centraal in de lezingen van Jeroen Glissenaar (parkbeheer, Arnhem), Frits Ruyten (Integralis PP, Heelsum) en Margareth Hop (Praktijkonderzoek Plant en Omgeving, Lisse. Dat besparing in tijden van financiële krapte erg leeft, bleek uit de meer dan 100 toehoorders die op de lezingen afkwamen.

Het seminar werd georganiseerd door Plant Publicity Holland (PPH), Hoveniers Informatiecentrum (HIC) en Stichting Groenkeur.

Arnhem bezuinigt niet op groen
De afdeling Stadsbeheer van de gemeente Arnhem moet de komende 10 jaar € 6 miljoen missen, maar de gemeente gaat niet bezuinigen op het groen, vertelde parkbeheerder Jeroen Glissenaar.  15 jaar geleden startte Arnhem met het opbouwen van draagvlak bij de bevolking voor groen.

Burgerparticipatie, vertrouwen winnen en begrip kweken stonden daarbij centraal. Het heeft ertoe geleid dat, volgens Glissenaar, alle inwoners, van hoog tot laag, weten te vertellen wat de waarden van groen zijn: een gezonde bevolking, meerwaarde voor vastgoed, sociale cohesie en een speelplek en educatie voor kinderen. Glissenaar: “Groen is geen kostenpost, het levert op.”

Integrale beplantingsmethode
Frits Ruyten toonde in zijn lezing met cijfers aan dat met de integrale beplantingsmethode de totale kosten van aanleg en onderhoud over de eerste 20 jaar ruim 20% lager uitvallen ten opzichte van de traditionele methode. Door het grotere plantmateriaal en door de hogere advieskosten is de integrale methode in de aanlegfase weliswaar 20% duurder dan de traditionele wijker-blijvermethode. Maar deze hogere kosten in het begin worden gecompenseerd door de lagere onderhoudskosten de eerste 20 jaar na aanleg: snoeien of dunnen is niet of nauwelijks nodig omdat de bomen en heesters direct op eindafstand  van elkaar worden aangeplant.

Prins Bernhard Bos
Op initiatief van PPH wordt op dit moment het Prins Bernhard Bos in recreatiegebied  Haarlemmermeer geëvalueerd. Dit bos is 10 jaar geleden aangelegd, deels volgens de traditionele wijze en deels volgens de integrale methode zodat een goede vergelijking mogelijk is. Naar verwachting komend de resultaten van dit onderzoek in de winter van dit jaar naar buiten.

Vaste planten in het openbaar groen
Margareth Hop meent dat met vaste planten in het openbaar groen bij uitstek een onderhoudsarme beplanting is te realiseren. Dat vaste planten duur in onderhoud zijn, die reputatie klopt niet meer, stelt de onderzoekster vast. De nieuw ontwikkelde vaste planten combineren een hoge sierwaarde met een functionaliteit als onkruidonderdrukker, terwijl de plant zelf maar weinig onderhoud vraagt: scheuren is niet nodig en aan het einde van de winter/begin voorjaar volstaat een jaarlijkse maaibeurt. Weliswaar zijn de kosten voor aanschaf en aanplant van vaste planten relatief hoog, daar staat tegenover dat de onderhoudskosten laag zijn. Wanneer alle kosten voor een beplanting over een periode van 10 jaar worden bekeken, kan een vak vaste planten zelfs goedkoper zijn dan een grasveld of een heestervak.

Presentaties bekijken
Bekijk hier de lezingen van de sprekers »

In een stad met veel groen ben je beter af: groen zuivert de lucht, dempt lawaai, remt stress, maakt de stad mooier, zorgt voor waterberging en het ziet er mooier uit. Er is één voorbehoud: het stedelijk groen moet met zorg en vakmanschap zijn aangelegd en vraagt om deskundig onderhoud. Succesvolle toepassing resulteert in een groene stad.

Volledige informatie:
Click hier om het artikel te lezen op bladzijde 12-13-14 van deze PDF

Ook interessant:
Investeren in groen,recht op groen, duurzame leefomgeving

Bron:
Ministerie van landbouw, natuur en voedselkwaliteit
Berichten Buitenland ( nummer 12, december 2008)

 

In dit verkennende onderzoek, in het kader van het NIDO programma “Landbouw en groen voor een gezonde samenleving” is een onderzoek uitgevoerd naar de betekenis van wijktuinen voor het fysieke, geestelijke en sociale welbevinden van de gebruikers. De vrijwilligers blijken veel waarde te hechten aan de sociale en educatieve betekenis. Mensen ontmoeten, met hen samenwerken en hen dingen leren zijn hooggewaardeerde aspecten. De mentale betekenis van het werken in de tuin, het belang voor de persoonlijke ontwikkeling en het spirituele element spelen in de beleving van de gebruikers een grote rol Het grootste deel van deze informanten heeft een ziektegeschiedenis. Voor hen draagt de wijktuin bij aan het herstel van ziekte en aan de ziektepreventie. Om de betekenis en positie van de werktuinen te versterken pleiten de auteurs voor een samenwerking aan te gaan met zorg- en welzijnsinstelllingen, zodat wijktuinen aan meer doelgroepen een passende werkplek kunnen bieden.