Noem het maar gewoon medicijn

In dit verkennende onderzoek, in het kader van het NIDO programma “Landbouw en groen voor een gezonde samenleving” is een onderzoek uitgevoerd naar de betekenis van wijktuinen voor het fysieke, geestelijke en sociale welbevinden van de gebruikers. De vrijwilligers blijken veel waarde te hechten aan de sociale en educatieve betekenis. Mensen ontmoeten, met hen samenwerken en hen dingen leren zijn hooggewaardeerde aspecten. De mentale betekenis van het werken in de tuin, het belang voor de persoonlijke ontwikkeling en het spirituele element spelen in de beleving van de gebruikers een grote rol Het grootste deel van deze informanten heeft een ziektegeschiedenis. Voor hen draagt de wijktuin bij aan het herstel van ziekte en aan de ziektepreventie. Om de betekenis en positie van de werktuinen te versterken pleiten de auteurs voor een samenwerking aan te gaan met zorg- en welzijnsinstelllingen, zodat wijktuinen aan meer doelgroepen een passende werkplek kunnen bieden.