Groen in en rondom scholen, kinderdagverblijven en op campussen is goed voor de leefomgeving binnen en buiten de onderwijsinstelling. Het heeft een positief effect op de gezondheid en het algehele welbevinden van leerlingen, studenten en personeelsleden. Het verbetert ook het concentratievermogen en de prestaties van leerlingen evenals het sociale klimaat. Deze tag biedt meer inzicht in de voordelen van groen in relatie tot leren en welbevinden, inclusief verwijzingen naar de wetenschappelijke onderbouwing.

Berichten

Een ‘groen’ schoolplein heeft minder last van vernieling: “Daarnaast laten de kinderen de plantjes niet alleen in de grond, maar zijn ze ook voorzichtig dat ze niet op de plantjes gaan staan, en ze laten de plantjes met rust”, zo vertelt de onderwijzeres.

Kinderen in klaslokalen met planten hebben 7% minder gezondheidsklachten.

In een praktijktest in acht basisschoolklassen verbeterden de schoolprestaties met 20% wanneer planten in de klas geplaatst werden.

“Het reinigen en koelen van de lucht in binnensteden. De opvang van pieken in  de afvoer van hemelwater. De opwekking van energie en het verbouwen van voedsel. In grootstedelijke gebieden als de regio Eindhoven leiden innovatieve groene oplossingen tot winst voor het milieu, het klimaat en voor economische kansen. Alleen, dan moeten we de bouw- en groenvakmensen van morgen nu al leren samenwerken.”

Dit geeft Cyrille de Warrimont aan. Hij coördineert namens het Knooppunt Innovatief Groen de samenwerking tussen dertien AOC’s groenopleidingen en ROC’s bouwkunde in Noord-Brabant. Voor het eerst werken deze opleidingen samen in de pilot ‘Rood & Groen’.

Doel
Het doel is dat studenten van verschillende disciplines samen leren werken om innovatieve groen-projecten te realiseren. Door de kennis op het gebied van techniek en groen met elkaar te verbinden worden toepassingen sneller en beter gerealiseerd.

Pilot ‘Rood & Groen’
Op de Groene Campus in Helmond gaan studenten voor de pilot ‘Rood & Groen’ aan de slag met een eetbaar dak. ‘Dit specifieke dak reinigt fijnstof uit de lucht, houdt regenwater langer vast, isoleert het gebouw én biedt plaats om seizoensgroenten te verbouwen en te oogsten!’, aldus De Warrimont. Voor het Food & Freshlab van de Groene Campus dient het dak ter educatie maar de producten kunnen ook gebruikt worden voor het restaurant. Studenten van het ROC Ter AA en AOC De Groene Campus in Helmond werken samen aan een oplossing die voldoet aan alle technische eisen en die tot een mooie oogst leidt.

Andere Brabantse steden
Ook in andere grote Brabantse steden nemen de studenten ROC en AOC de uitdaging aan om aan een concreet stedebouwkundig groen plan te werken.

——————————————————————————–

Deze website is powered by Plant Publicity Holland, Groenforum Nederland en wordt mogelijk gemaakt door Productschap Tuinbouw.
 
 
 

Uit de toekomstvisie over de wijk Boswinkel in Enschede blijkt dat een groene omgeving met duidelijke gebruiksmogelijkheden in het openbaar groen ervoor zorgt dat de bewoners van de wijk elkaar meer gaan ontmoeten en elkaar dus beter leren kennen.

In de visie ‘Boswinkel duurzaam en vitaal’ staat het volgende omschreven: “Het vergroten van de gebruiksmogelijkheden van de openbare ruimte maakt een beweging van ‘kijkgroen’ naar ‘doegroen’ mogelijk. Zo kan onderscheid worden gemaakt in groen om in te spelen, om in te bewegen, om in te ‘tuinieren’, om in te ontmoeten en om in rust te genieten”.

Sociale cohesie vergroten
Verder staat er in de visie dat de kwaliteit van de groenstructuur diverse mogelijkheden biedt om activiteiten te organiseren die de sociale cohesie en het welzijn vergroten. Bewoners worden uitgenodigd om hiervan gebruik te maken en zo mogelijk gefaciliteerd om initiatieven te ontplooien.

Wijk Boswinkel
De wijk Boswinkel in Enschede is eind jaren ’50 gebouwd. Het oostelijk deel dat ook bekendstaat als Kotman-west kwam in een onderzoek door NRC-Handelsblad naar voren als een van de armste wijken van Nederland. Het werd gebouwd door verschillende woningcorporaties en bestaat uit portiekflats met daartussen rijtjes laagbouw.

Download hier de visie »

Bron:

  • Visie Boswinkel
  • Gemeente Enschede