Groen in en rondom scholen, kinderdagverblijven en op campussen is goed voor de leefomgeving binnen en buiten de onderwijsinstelling. Het heeft een positief effect op de gezondheid en het algehele welbevinden van leerlingen, studenten en personeelsleden. Het verbetert ook het concentratievermogen en de prestaties van leerlingen evenals het sociale klimaat. Deze tag biedt meer inzicht in de voordelen van groen in relatie tot leren en welbevinden, inclusief verwijzingen naar de wetenschappelijke onderbouwing.

Berichten

Groene schoolpleinen nodigen uit tot buiten spelen en dragen bij aan een beter sociaal klimaat.

Uitzicht op groen, binnen en buiten, heeft een stressreducerende werking en verbetert het concentratievermogen.

De verdamping door planten in een gebouw leidt tot minder droge lucht: minder hoofdpijn en betere concentratie.

Buitengroen vermindert in de zomer hitte in en rondom de school: minder hittestress en minder artificiële koeling nodig.

Groen in de klas zuivert de lucht en vermindert concentraties CO2 en vluchtige organische stoffen: frisser en gezonder.

Studenten geven de voorkeur aan groene studieruimtes boven standaard studieruimtes en studieruimtes met een gekleurde poster.

Studenten onthouden meer van een college wanneer er natuurlijke aspecten in de collegezaal aanwezig zijn.

Studenten verwachten dat ze beter kunnen herstellen van studiedruk op een groen campus plein dan op een standaard grijs campus plein.

Op acht basisscholen in New York resulteerde de integratie van schooltuinen in het lesprogramma in toename van lichamelijke activiteit en vermindering van zittend gedrag.