School­pres­ta­ties met plan­ten

In een prak­tijk­test in acht basis­school­klas­sen ver­be­ter­den de school­pres­ta­ties met 20% wan­neer plan­ten in de klas geplaatst wer­den.