Plan­ten in de stu­die­ruim­te

Stu­den­ten geven de voor­keur aan groe­ne stu­die­ruim­tes boven stan­daard stu­die­ruim­tes en stu­die­ruim­tes met een gekleur­de pos­ter.