School­tui­nen voor meer bewe­ging

Op acht basis­scho­len in New York resul­teer­de de inte­gra­tie van school­tui­nen in het les­pro­gram­ma in toe­na­me van licha­me­lij­ke acti­vi­teit en ver­min­de­ring van zit­tend gedrag.