Bijkomen van studiedruk op een groen campus

Studenten verwachten dat ze beter kunnen herstellen van studiedruk op een groen campus plein dan op een standaard grijs campus plein.