Bij­ko­men van stu­die­druk op een groen cam­pus

Stu­den­ten ver­wach­ten dat ze beter kun­nen her­stel­len van stu­die­druk op een groen cam­pus plein dan op een stan­daard grijs cam­pus plein.