Berichten

D66 Leiden ziet het ontwikkelen van barbecuezones in Leiden, met name in parken in de binnenstad en in de nabijheid daarvan, als toegevoegde waarde op het verlevendigen van de stad. Zeker een stad als Leiden, met haar dichtbevolkte binnenstad en ook de vele studenten woonachtig in de stad zou het niet misstaan om aan de inwoners van de stad de gelegenheid te bieden om bij mooi weer te gaan barbecueën in de Leidse parken.

In Rotterdam is het toegestaan om in het barbecue seizoen in een aantal parken in daarvoor aangewezen zones te barbecueën. Deze barbecuezones zijn zo gekozen dat de overlast voor inwoners van de stad minimaal is en tevens zijn zij uitgerust met metalen koolcontainers voor het koolafval.

Parken worden levendiger
De parken van Rotterdam worden daar in de lente- en zomermaanden een stuk levendiger. Deze verlevendiging heeft als resultaat, dat de parken een stuk beter bezocht worden en dat bij mooi weer de mensen de stad minder snel uittrekken en eerder ervoor kiezen tijd en geld te besteden in hun eigen stad. Het is zelfs zo dat dit kan leiden tot een verhoging van het aantal bezoekers aan deze stad. Daarnaast geldt, zoals voor elke stad, dat er in stedelijk gebied minder achtertuintjes zijn, waar mensen terecht kunnen om te barbecueën. De mogelijkheid te barbecueën in de Rotterdamse parken leidt dan ook tot een vermindering van het barbecueën voor de deur en op straat.

Toegevoegde waarde
D66 ziet het ontwikkelen van barbecuezones in Leiden, met name in parken in de binnenstad en in de nabijheid daarvan, als toegevoegde waarde op het verlevendigen van de stad.

Sterkere sociale cohesie
Zeker een stad als Leiden, met haar dichtbevolkte binnenstad en ook de vele studenten woonachtig in de stad zou het niet misstaan om aan de inwoners van de stad de gelegenheid te bieden om bij mooi weer te gaan barbecueën in de Leidse parken. Dit kan leiden tot een verhoogde interactie en sterkere sociale cohesie tussen de inwoners in Leiden, alsmede een verhoging van (toeristisch) bezoek aan de stad.

Het is niet de bedoeling van D66 om mensen te verbieden om voor de deur te barbecueën, maar om de parken in de stad door middel van deze barbecuezones te verlevendigen.

Bron:
D66 Leiden

——————————————————————————–

Deze website is powered by Plant Publicity Holland, Groenforum Nederland en wordt mogelijk gemaakt door Productschap Tuinbouw.
 
 
 
 

Leiden wil van de Leidse singels het langste park van Nederland maken. Met een aantal aanpassingen kan van de 6 km singels een groene ring rond de binnenstad worden gemaakt. Het langste (binnenstads)park van Nederland moet meer toeristen naar Leiden trekken en zal de leefomgeving van de Leidenaren verbeteren.

De Leidse singels zijn uniek omdat de oorspronkelijke structuur als verdedigingswerk nog volledig intact is. De singels vormen weliswaar een gesloten cirkel rond de binnenstad maar de wandelroute er langs wordt nu nog op sommige plekken onderbroken. Openstelling van bijvoorbeeld de besloten tuin van Museum Volkenkunde en het aanleggen van vlonderpaden moeten daar verandering in brengen. Op andere plekken moeten parkeerstroken wijken voor bredere singelranden en dubbele bomenrijen.

Lees hier meer over het masterplan Leidse singels

 

 

 

Bron:
Binnenlands Bestuur.

Deze website is powered by Plant Publicity Holland, Groenforum Nederland en wordt mogelijk gemaakt door Productschap Tuinbouw.
 
 
 
 
 

Aanstaande dinsdag doen zo’n 500 Leidse basisschoolleerlingen mee met de jaarlijks Boomfeestdag in de Leidse Hout. Dit jaar heeft deze dag een extra feestelijk tintje en verzorgt de directeur van de Stichting Nationale Boomfeestdag, Peter Derksen, de kick-off voor de verhalenwedstrijd “De Groene Stad, bron van & voor Biodiversiteit” voor Leiden en omgeving.

Op de gezamenlijke stand van Naturalis en de Boomfeestdag zal Derksen een verhaal voorlezen over biodiversiteit, waarna de kinderen een eigen gemaakt wensblad in kunnen leveren en een wandeling langs het bomenpad zullen maken.

Belang van groen
De Groene Stad verhalenwedstrijd is bedacht om kinderen na te laten nadenken over het belang van een groene stad voor mens, dier, plant en boom, ofwel biodiversiteit. Zowel klassikaal als individueel kan een verhaal van maximaal 1.500 woorden ingeleverd worden door kinderen van 8 tot 12 jaar. Meer info:  www.kids4trees.nl/degroenestad
De winnende school ontvangt een echte fruitboom voor op het schoolplein.

Initiatiefnemers verhalenwedstrijd
De verhalenwedstrijd is een initiatief van De Groene Stad – activiteit van Plant Publicity Holland – Productschap Tuinbouw, Boomfeestdag, Stichting Nederlandse Natuurhistorische Collecties en Coalitie Biodiversiteit.

 

Lees ook
Groene Stad verhalenwedstrijd is gestart »

Bron:
Sleutelstad.nl

——————————————————————————–

Deze website is powered by Plant Publicity Holland, Groenforum Nederland en wordt mogelijk gemaakt door Productschap Tuinbouw.
 
 

 

 

 

Een samenwerkingsverband van atelier PRO architekten en Buro Sant & Co heeft de ideeënprijsvraag voor de herinrichting van de Lammermarkt in Leiden gewonnen. Het concept Puntgaaf voorziet in het herstel van het historische bolwerk, in combinatie met een bouwblok aan stadszijde.  “Er is een mooi evenwicht tussen groen en steen”, aldus het juryrapport.

Wegens het voornemen een ondergrondse parkeergarage onder de Lammermarkt te bouwen, zocht de gemeente Leiden naar manieren om ook het bovengrondse gedeelte aan te pakken. Voor inspiratie schreef ze in samenwerking met RAP Architectuurcentrum een ideeënprijsvraag uit, waarvoor 44 inzendingen werden opgestuurd.

Bolwerk met bouwblok
De eerste prijs was voor het plan Puntgaaf, dat elementen uit de historische opzet van de Lammermarkt herintroduceert. “Daartoe is uitgegaan van een combinatie van het bolwerk met het bouwblok, dat hier vroeger gestaan heeft. Een groene wal omsluit een nieuw vijfhoekig plein rond de molen. Door de wal geleidelijk op te laten lopen naar de straatzijde en de afmeting te geven van het vroegere bouwblok ontstaat een accent en duidelijke straatwand aan de Lammermarkt”, zeggen de winnende inzenders.

De bestaande molen De Valk, als enige overgebleven van de negentien molens die ooit op de bolwerken in Leiden stonden, krijgt een centrale plek op het nieuwe plein. Daarnaast pleit de winnende combinatie voor het verhuren van ruimten in de groene wal en zelfs voor de komst van het Nationaal Historisch Museum als grote trekker naar de locatie.

Evenwicht tussen groen en steen
De jury vindt dat het plan het vestingwerk laat herleven. “De inzending biedt een grote maar intieme publieke ruimte. Er is een mooi evenwicht tussen groen en steen. De nieuwe functies rondom de molen zullen, mits goed geprogrammeerd, het geheel versterken”, staat in het juryrapport.

Jury
De jury bestond uit de stadsbouwmeester van Haarlem, Max van Aerschot, stedenbouwer Jaap van der Bout en landschapsarchitect Lodewijk Baljon. De winnaars werden afgelopen vrijdag bekendgemaakt door de juryvoorzitter Max van Aerschot. Aansluitend werd de tentoonstelling geopend, die tot 7 maart te bezoeken is. 

Meer info en openingstijden:

Bron:
Architectenweb

 

Basisschoolleerlingen in de regio Leiden spelen binnenkort bij hun school in het groen. Fonds 1818 stelt voor de komende twee jaar een half miljoen euro beschikbaar om basisscholen in Leiden te stimuleren hun schoolpleinen te vergroenen.

De gemeente Leiden koppelt het project aan het eigen voornemen om schoolomgevingen veiliger (200.000 euro) en groener (nog eens 2 ton rijkssubsidie als de aanvraag daarvoor wordt toegekend) te maken.

 

 

 

 

 

 

 

Bron:
Leidsch Dagblad