Bij­na mil­joen voor Leid­se groe­ne speel­plei­nen

Basis­school­leer­lin­gen in de regio Lei­den spe­len bin­nen­kort bij hun school in het groen. Fonds 1818 stelt voor de komen­de twee jaar een half mil­joen euro beschik­baar om basis­scho­len in Lei­den te sti­mu­le­ren hun school­plei­nen te ver­groe­nen.

De gemeen­te Lei­den kop­pelt het pro­ject aan het eigen voor­ne­men om schoolom­ge­vin­gen vei­li­ger (200.000 euro) en groe­ner (nog eens 2 ton rijks­sub­si­die als de aan­vraag daar­voor wordt toe­ge­kend) te maken.

 

 

 

 

 

 

 

Bron:
Leidsch Dag­blad