Berichten

In 2012 zal de Nationale Boomfeestdag worden gevierd op woensdag 21 maart. Het Land van Cuijk, met de gemeenten Boxmeer, Grave, Cuijk, Mill en St. Hubert en Sint Anthonis, is de gastheer voor de Nationale Viering van de Boomfeestdag. Het thema voor Boomfeestdag 2012 is ‘Bomen (be)leven’.

Bomen zorgen voor leven; zonder bomen is er geen leven op aarde. Het verhaal over de schone lucht is meer dan bekend en het meest genoemde door kinderen als ze gevraagd worden naar het belang van bomen. Bomen in steden zorgen er voor dat mensen zich lekkerder voelen en gezonder. Daarnaast zijn bomen belangrijk voor een goede biodiversiteit en biodiversiteit zorgt op haar beurt voor onze gezondheid, want als de biodiversiteit wordt aangetast, wordt het leven van mens, dier en plant bedreigt. Denk maar eens aan fruitbomen en andere bloem- en vruchtdragende bomen: belangrijk voor de bij, maar ook voor vogels.

Belevingswaarde
Ook hebben bomen hebben een grote belevingswaarde. Ze roepen emotie op: denk maar eens aan de commotie rondom de Anne Frankboom. Grote bomen zijn indrukwekkend om te zien, maar ook aan jonge bomen wordt al plezier beleefd; als kinderen hun eigen boom planten, weten ze na jaren te vertellen waar hun boom staat. Aan bomen beleef je ook economisch plezier: in steden en dorpen met veel groen en dus veel bomen staan huizen veel minder lang te koop.

Thema belichten
Basisschoolgroepen 6 en 7 kunnen met dit thema een groot aantal zaken rondom bomen, parken en bossen belichten tijdens het planten, maar ook met educatie. Denk maar aan de biologie van een boom zoals: stam, takken en wortels. Hout geeft stevigheid aan de boom en is verder betrokken bij het transport van water en voedingsstoffen van de wortels naar de bladeren. Houtzwammen (paddenstoelen) groeien op een boom of een boomstobbe.

Bron:
Nationale Boomfeestdag

 

Deze brochure is het product van het project ‘Land in de Stad’. Het kan een inspiratiebron en model vormen voor de uitwerking van de plannen die de grote steden (G30) hebben opgesteld in het kader van ‘Groen in en om de Stad’. ‘Land in de Stad’ daagt stadsgewesten uit groen en rood in een nieuwe samenhang te zien en op dat schaalniveau ook allianties te sluiten

In de gedrukte nieuwsbrief van De Groene Stad nummer 2 staat de stadsrandzone centraal.

In het eerste artikel leest u een interview met programmadirecteur Edward Stigter van Mooi Nederland over de stadsrandzones. Deze zone is volgens Stigter bij uitstek het gebied waar hard gewerkt moet worden om Nederland mooier te maken en de behoefte aan groen is daar groot. Binnen het programma Mooi Nederland wordt specifiek aandacht besteed aan stadsrandzones.

Groene Loper
In het tweede artikel staat de Almeerse Groene Loper staat. De Groene Loper is een groene verbindingsstrook dwars door de Oostvaardersbuurt die de natuur van de Oostvaardersplassen de stad inbrengt.

Op pagina 3 wordt aandacht besteed aan de vakbeurs GrootGroenPlus. Het centrale thema van de beurs is De Groene Stad.

Op deze pagina vindt u informatie over de onlangs verschenen brochure ‘Toprozen van Nederland’.

Aan de achterzijde van deze nieuwsbrief vindt u informatie en afbeeldingen van enkele boomkwekerijproducten die in de tekst aan bod komen.

In dit rapport worden de resultaten van en onderzoek naar de effecten van deelname aan natuurbelevingsprogramma Het Bewaarde Land op de natuurbeleving en gezondheid van autochtone en allochtone kinderen beschreven.Deelname aan het programma had een aantoonbaar effect op de natuurbeleving en de psychische gezondheid van de kinderen. Meer belangstelling voor het lezen van natuurboeken. Sterkere voorkeur voor wilde natuur. Verbetering van het emotionele welbevinden. Sterker gericht op gebruiksnatuur en op de tweede plaats op uitdagende natuur. Interesse in gebruiksnatuur nam toe. Bij allochtone kinderen traden topervaringen vaker op in samenzijn met anderen.

Volledige informatie:
Download hier het rapport

Ook interessant:
Kinderen, spelen, gezondheid, natuur

Bron:
Alterra, Wageningen UR