Nationale Viering Boomfeestdag in het Land van Cuijk

In 2012 zal de Nationale Boomfeestdag worden gevierd op woensdag 21 maart. Het Land van Cuijk, met de gemeenten Boxmeer, Grave, Cuijk, Mill en St. Hubert en Sint Anthonis, is de gastheer voor de Nationale Viering van de Boomfeestdag. Het thema voor Boomfeestdag 2012 is ‘Bomen (be)leven’. Bomen zorgen voor leven; zonder bomen is er […]

Land in de stad

Deze brochure is het product van het project ‘Land in de Stad’. Het kan een inspiratiebron en model vormen voor de uitwerking van de plannen die de grote steden (G30) hebben opgesteld in het kader van ‘Groen in en om de Stad’. ‘Land in de Stad’ daagt stadsgewesten uit groen en rood in een nieuwe […]

Stadsrandzone: de poort van stad naar land en omgekeerd

In de gedrukte nieuwsbrief van De Groene Stad nummer 2 staat de stadsrandzone centraal. In het eerste artikel leest u een interview met programmadirecteur Edward Stigter van Mooi Nederland over de stadsrandzones. Deze zone is volgens Stigter bij uitstek het gebied waar hard gewerkt moet worden om Nederland mooier te maken en de behoefte aan groen […]

Terug naar het bos Effecten van natuurbelevingsprogramma 'Het Bewaarde Land' op de natuurbeleving

In dit rapport worden de resultaten van en onderzoek naar de effecten van deelname aan natuurbelevingsprogramma Het Bewaarde Land op de natuurbeleving en gezondheid van autochtone en allochtone kinderen beschreven.Deelname aan het programma had een aantoonbaar effect op de natuurbeleving en de psychische gezondheid van de kinderen. Meer belangstelling voor het lezen van natuurboeken. Sterkere […]