Terug naar het bos Effecten van natuurbelevingsprogramma 'Het Bewaarde Land' op de natuurbeleving

In dit rapport worden de resultaten van en onderzoek naar de effecten van deelname aan natuurbelevingsprogramma Het Bewaarde Land op de natuurbeleving en gezondheid van autochtone en allochtone kinderen beschreven.Deelname aan het programma had een aantoonbaar effect op de natuurbeleving en de psychische gezondheid van de kinderen. Meer belangstelling voor het lezen van natuurboeken. Sterkere voorkeur voor wilde natuur. Verbetering van het emotionele welbevinden. Sterker gericht op gebruiksnatuur en op de tweede plaats op uitdagende natuur. Interesse in gebruiksnatuur nam toe. Bij allochtone kinderen traden topervaringen vaker op in samenzijn met anderen.

Volledige informatie:
Download hier het rapport

Ook interessant:
Kinderen, spelen, gezondheid, natuur

Bron:
Alterra, Wageningen UR