Terug naar het bos Effec­ten van natuur­be­le­vings­pro­gram­ma ‘Het Bewaar­de Land’ op de natuur­be­le­ving

In dit rap­port wor­den de resul­ta­ten van en onder­zoek naar de effec­ten van deel­na­me aan natuur­be­le­vings­pro­gram­ma Het Bewaar­de Land op de natuur­be­le­ving en gezond­heid van autoch­to­ne en alloch­to­ne kin­de­ren beschreven.Deelname aan het pro­gram­ma had een aan­toon­baar effect op de natuur­be­le­ving en de psy­chi­sche gezond­heid van de kin­de­ren. Meer belang­stel­ling voor het lezen van natuur­boe­ken. Ster­ke­re voor­keur voor wil­de natuur. Ver­be­te­ring van het emo­ti­o­ne­le wel­be­vin­den. Ster­ker gericht op gebruiks­na­tuur en op de twee­de plaats op uit­da­gen­de natuur. Inte­res­se in gebruiks­na­tuur nam toe. Bij alloch­to­ne kin­de­ren tra­den top­er­va­rin­gen vaker op in samen­zijn met ande­ren.

Vol­le­di­ge infor­ma­tie:
Down­load hier het rap­port

Ook inte­res­sant:
Kin­de­ren, spe­len, gezond­heid, natuur

Bron:
Alter­ra, Wage­nin­gen UR