Stadsrandzone: de poort van stad naar land en omgekeerd

In de gedrukte nieuwsbrief van De Groene Stad nummer 2 staat de stadsrandzone centraal.

In het eerste artikel leest u een interview met programmadirecteur Edward Stigter van Mooi Nederland over de stadsrandzones. Deze zone is volgens Stigter bij uitstek het gebied waar hard gewerkt moet worden om Nederland mooier te maken en de behoefte aan groen is daar groot. Binnen het programma Mooi Nederland wordt specifiek aandacht besteed aan stadsrandzones.

Groene Loper
In het tweede artikel staat de Almeerse Groene Loper staat. De Groene Loper is een groene verbindingsstrook dwars door de Oostvaardersbuurt die de natuur van de Oostvaardersplassen de stad inbrengt.

Op pagina 3 wordt aandacht besteed aan de vakbeurs GrootGroenPlus. Het centrale thema van de beurs is De Groene Stad.

Op deze pagina vindt u informatie over de onlangs verschenen brochure ‘Toprozen van Nederland’.

Aan de achterzijde van deze nieuwsbrief vindt u informatie en afbeeldingen van enkele boomkwekerijproducten die in de tekst aan bod komen.