Land in de stad

Deze brochure is het product van het project ‘Land in de Stad’. Het kan een inspiratiebron en model vormen voor de uitwerking van de plannen die de grote steden (G30) hebben opgesteld in het kader van ‘Groen in en om de Stad’. ‘Land in de Stad’ daagt stadsgewesten uit groen en rood in een nieuwe samenhang te zien en op dat schaalniveau ook allianties te sluiten