Groene Helpdesk voor kleine onderzoeksvragen

Speciaal voor kleine vragen is kennisinstituut voor de groene leefomgeving Alterra een nieuwe dienst gestart: de Groene Helpdesk. Na een mailtje, enige administratie en een relatief kleine vergoeding, gaat een onderzoeker aan het werk. “We willen onze kennis dichter bij de maatschappij brengen”, aldus de bedenker.  Ondertussen moet de nieuwe service ook gewoon geld opleveren […]

Rotterdam geeft ook subsidie voor kleine groene daken

Vanaf nu is het ook mogelijk voor kleine groene daken subsidie aan te vragen in de gemeente Rotterdam. In de praktijk blijkt dat hier veel vraag naar is. De subsidieregeling heeft inmiddels tot 30.000 m2 groene daken in Rotterdam geleid. Groene daken geven Rotterdam een groener aanzien, vormen een buffer bij regenafvoer en zorgen voor […]

Samen bouwen aan natuurlijk spelen Studiedag 24 juni De Kleine Aarde

Op 24 juni organiseert De Kleine Aarde binnen haar project Speelnatuur in samenwerking met Stichting Oase een inspirerende en informatieve dag die helemaal in het teken staat van natuurlijk spelen. Zowel de theoretisch achtergrond, de discussie over de nut en noodzaak als de praktische aanpak van ontwerp naar uitvoering zullen aanbod komen. We nodigen diverse […]

Kleine landschapselementen als invangers van fijn stof en ammoniak

Dit rapport gaat over de betekenis van kleine landschapselementen (bosjes, singels, groepen en rijen bomen, enz.) als invangers van fijn stof en ammoniak. Hiervoor is literatuur bestudeerd en is voor een concreet gebied berekend hoeveel fijn stof en ammoniak kan worden ingevangen door de aanwezige landschapselementen en hoe groot de relatieve bijdrage van landschapselementen kan […]