Berichten

Speciaal voor kleine vragen is kennisinstituut voor de groene leefomgeving Alterra een nieuwe dienst gestart: de Groene Helpdesk. Na een mailtje, enige administratie en een relatief kleine vergoeding, gaat een onderzoeker aan het werk.

“We willen onze kennis dichter bij de maatschappij brengen”, aldus de bedenker.  Ondertussen moet de nieuwe service ook gewoon geld opleveren ter compensatie van de overheidsbezuinigingen. Half juli ging de site in alle stilte online en nu wordt voorzichtig reclame gemaakt. Voorlopig richt die reclame zich op  Alterra-gerelateerde vragen van gemeenten. Van de andere Wageningse instituten heeft  PPO (Praktijkonderzoek Plant en Omgeving) zicht bij de pilot aangesloten. Uiteindelijk moet de helpdesk voor heel Wageningen UR gaan gelden »

Bron:
Resource Wageningen UR

——————————————————————————–

Deze website is powered by Plant Publicity Holland, Groenforum Nederland en wordt mogelijk gemaakt door Productschap Tuinbouw.
 
 

 

 

Vanaf nu is het ook mogelijk voor kleine groene daken subsidie aan te vragen in de gemeente Rotterdam. In de praktijk blijkt dat hier veel vraag naar is.

De subsidieregeling heeft inmiddels tot 30.000 m2 groene daken in Rotterdam geleid. Groene daken geven Rotterdam een groener aanzien, vormen een buffer bij regenafvoer en zorgen voor een langere levensduur van een dak. Om de aanleg van groene daken te stimuleren geven de gemeente Rotterdam en de waterschappen een subsidie van € 30,- per m2 gerealiseerd groen dak.

Veel vraag naar subsidie voor kleinere daken
Het aanleggen van een groen dak is mogelijk vanaf € 45 per m2. Tot nu toe kwamen alleen daken met een oppervlakte van veertig vierkante meter of meer in aanmerking voor subsidie. Die grens is verlaagd naar tien vierkante meter omdat er veel vraag is naar subsidie voor kleinere daken. Zo kunnen nu ook garages en tuinhuisjes – mits de dakconstructie hiervoor geschikt is – worden voorzien van een groen dak.

Lees hier het volledige bericht »

Bron:
Duurzaamgebouwd.nl

 

Op 24 juni organiseert De Kleine Aarde binnen haar project Speelnatuur in samenwerking met Stichting Oase een inspirerende en informatieve dag die helemaal in het teken staat van natuurlijk spelen. Zowel de theoretisch achtergrond, de discussie over de nut en noodzaak als de praktische aanpak van ontwerp naar uitvoering zullen aanbod komen.

We nodigen diverse experts en ervaringsdeskundigen uit die van verschillende kanten het natuurlijke spelen en de natuurlijke speelplaats zullen belichten.

Tevens zal de natuurlijke speelplek die tijdens de Workshop van april in het Eco-park is aangelegd officieel geopend worden. Kortom het wordt zeker een zeer inspirerende en informatieve dag rond het thema speelnatuur.

Volledige informatie:
Voor aanmelding neem contact op op met Marleen Warnaar 0411-661098 of m.warnaar@dekleineaarde.nl

Ook interessant:
Kinderen, spelen, natuurlijke speelplekken

Bron:
De kleine aarde

Dit rapport gaat over de betekenis van kleine landschapselementen (bosjes, singels, groepen en rijen bomen, enz.) als invangers van fijn stof en ammoniak. Hiervoor is literatuur bestudeerd en is voor een concreet gebied berekend hoeveel fijn stof en ammoniak kan worden ingevangen door de aanwezige landschapselementen en hoe groot de relatieve bijdrage van landschapselementen kan zijn aan vermindering van de problematiek.
Trefwoorden bij dit rapport zijn: ammoniak, boomsoorten, fijn stof, invang, landelijk gebied, landschapselementen