Groene Helpdesk voor kleine onderzoeksvragen

Speciaal voor kleine vragen is kennisinstituut voor de groene leefomgeving Alterra een nieuwe dienst gestart: de Groene Helpdesk. Na een mailtje, enige administratie en een relatief kleine vergoeding, gaat een onderzoeker aan het werk.

“We willen onze kennis dichter bij de maatschappij brengen”, aldus de bedenker.  Ondertussen moet de nieuwe service ook gewoon geld opleveren ter compensatie van de overheidsbezuinigingen. Half juli ging de site in alle stilte online en nu wordt voorzichtig reclame gemaakt. Voorlopig richt die reclame zich op  Alterra-gerelateerde vragen van gemeenten. Van de andere Wageningse instituten heeft  PPO (Praktijkonderzoek Plant en Omgeving) zicht bij de pilot aangesloten. Uiteindelijk moet de helpdesk voor heel Wageningen UR gaan gelden »

Bron:
Resource Wageningen UR

——————————————————————————–

Deze website is powered by Plant Publicity Holland, Groenforum Nederland en wordt mogelijk gemaakt door Productschap Tuinbouw.