Kleine landschapselementen als invangers van fijn stof en ammoniak

Dit rapport gaat over de betekenis van kleine landschapselementen (bosjes, singels, groepen en rijen bomen, enz.) als invangers van fijn stof en ammoniak. Hiervoor is literatuur bestudeerd en is voor een concreet gebied berekend hoeveel fijn stof en ammoniak kan worden ingevangen door de aanwezige landschapselementen en hoe groot de relatieve bijdrage van landschapselementen kan zijn aan vermindering van de problematiek.
Trefwoorden bij dit rapport zijn: ammoniak, boomsoorten, fijn stof, invang, landelijk gebied, landschapselementen