Nieuwe kansen voor recreatie tussen Amsterdam en Haarlem

De provincie en gemeenten Amsterdam, Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Haarlemmermeer, Haarlem en Velsen willen het groen- en recreatiegebied tussen Amsterdam en Haarlem open houden en verder ontwikkelen met nog meer mogelijkheden voor ontspanning en recreatie. Ze hebben hierover een conceptvisie opgesteld die de colleges hebben vrijgegeven voor consultatie. Toenemende behoefte aan recreatieve voorzieningen Het gaat om […]

Kansen voor groene speelruimten in stedelijk gebied

Spelen in de natuur is goed voor de gezondheid van kinderen. Ook vinden volwassenen het belangrijk, en kinderen vinden het leuk. Maar de meeste stadskinderen spelen weinig buiten, laat staan in de natuur. Alterra onderzocht kansen voor natuurrijke speelruimtes in steden en stuitte op een enorm draagvlak, maar ook op barrières bij realisatie. Ouders durven […]

'Groene kansen voor jeugd en recreatie'

In opdracht van het ministerie van LNV organiseert Kennisnetwerk Jeugd en Natuur de bijeenkomst “Groene kansen voor jeugd en recreatie”.De groene randen langs steden bieden veel mogelijkheden voor jongeren en kinderen om te sporten, (zichzelf) te ontdekken en samen te zijn met vrienden. Toch worden deze gebieden nog nauwelijks gebruikt voor en door de jeugd. […]