Waterberging thema in Deltaprogramma 2015

Nederland heeft een nieuw Deltaplan, met beslissingen en strategieën die ons land de komende decennia moeten beschermen tegen hoogwater en moeten zorgen voor voldoende zoetwater. Rijk, provincies, waterschappen en gemeenten gaan aan de slag om ons land robuuster in te richten en de extremen van het klimaat veerkrachtig op te vangen. Voor een leefbaar, bewoonbaar […]

Natuurvisie kabinet: natuur beschermen mét de samenleving

Op 11 april verscheen de Rijksnatuurvisie 2014 ‘Natuurlijk verder’. In de natuurvisie beschrijft de Rijksoverheid in grote lijnen het natuurbeleid voor de komende 15 tot 20 jaar. Staatssecretaris Dijksma, verantwoordelijk voor het natuurbeleid, verankert met dit stuk haar visie dat natuur ‘midden in de samenleving thuis hoort’. Een omslag in het denken dus: van natuur […]

'Meer aandacht voor groene leefomgeving in nieuw kabinet'

Een ruime meerderheid van de Nederlanders (65 procent) wil graag vogels in de tuin. Dat is te bereiken door meer aandacht te schenken aan natuur en een groene leefomgeving in het nieuwe regeerakkoord en daarvan vindt 61 procent van de Nederlanders dat het noodzakelijk is. Hoewel de ondervraagden natuur en milieu niet het belangrijkste onderwerp […]

Triple E: 'Kabinet investeer in groene ruimte!'

De landbouw doet het goed in de Nederlandse economie. Daarom roept een collectief van belanghebbenden bij natuur en landbouw het kabinet op om te investeren in landinrichting. Nederland verkeert officieel in een recessie. De komende dagen zal duidelijk worden op welke wijze het kabinet denkt de effecten van deze recessie teniet te doen en ons […]