Waterberging thema in Deltaprogramma 2015

Nederland heeft een nieuw Deltaplan, met beslissingen en strategieën die ons land de komende decennia moeten beschermen tegen hoogwater en moeten zorgen voor voldoende zoetwater. Rijk, provincies, waterschappen en gemeenten gaan aan de slag om ons land robuuster in te richten en de extremen van het klimaat veerkrachtig op te vangen. Voor een leefbaar, bewoonbaar en economisch sterk Nederland in de 21e eeuw.

Dat staat in het Deltaprogramma 2015, De beslissingen om Nederland veilig en leefbaar te houden, dat minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) op 16 september naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. De Deltabeslissingen volgen uit het advies waaraan deltacommissaris Wim Kuijken sinds 2010 heeft gewerkt.

Binnen het Deltaprogramma is er bijzonder aandacht voor waterberging in de stad, een onderwerp dat – terecht- hoog op de agenda van het Ministerie staat. In het Programma wordt hier het volgende over gezegd:

Alle overheden maken vandaag een belangrijke afspraak om steden en dorpen waterbestendig in te richten en het water waar nodig de ruimte te geven. Dat kan bijvoorbeeld door het opvangen van water op waterpleinen, drijvende woningen, meer groen of verplaatsing van vitale infrastructuur. In 2050 moet heel Nederland meer klimaatbestendig zijn ingericht.

Minister Schultz heeft met vertegenwoordigers van provincies, waterschappen en gemeenten de ‘Bestuursovereenkomst Deltaprogramma’ ondertekend, waarmee de partijen hebben afgesproken deze Deltabeslissing in hun eigen plannen te verankeren.