Berichten

De CDA-fractie organiseerde op woensdag 10 september voor de eerste maal de Amersfoortse Groenborrel. Deze informele borrel is bedoeld om stadsgenoten die betrokken zijn bij een groeninitiatief, in het zonnetje te zetten en te bedanken voor hun inzet en betrokkenheid voor een groenere stad.
Volgens organisator Negin van den Berg was de borrel een succes: “De aanwezigen konden het informele karakter en de kleinschaligheid erg waarderen en dat gaf ruimte om echt met elkaar in gesprek te gaan over de initiatieven, ervaringen en de processen”.
Van den Berg zegt zeer aangenaam verrast te zijn door de sfeer: “Elke borrel heeft natuurlijk een eigen dynamiek maar de mensen die er waren kwamen ook met een waardevolle bijdrage en een openheid die voor mij erg bijzonder was.”
Van de ongeveer twaalf organisaties en initiatieven die waren uitgenodigd, waren er zo´n elf mensen present van zes groeninitiatieven. “Ik ben vereerd en dankbaar dat deze belangstelling er was.  En dat mensen die niet konden, zich positief hebben uitgelaten over dit initiatief. Sommigen vroegen of er nog een vervolg gaat komen; misschien gaan we er een jaarlijks evenement van maken, wie weet”, aldus Van den Berg die ondersteund werd door haar fractiegenote en woordvoerder op het gebied van Groen Angeliek Noortman-Nieuwendijk uit Hoogland.
Na afloop van de borrel lag voor alle genodigden een exemplaar van ‘Een groene gezonde wijk: inspiratie voor de praktijk’ (een uitgave van de Groene Stad uit 2010) klaar.
 
 

De  nieuwe organisatie De Gezonde Stad zet groene initiatieven in Amsterdam in de spotlights. Met als doel het verwezenlijken van een klimaatneutrale hoofdstad met gezonde lucht en met meer en mooiere groene buitenruimte.

De Gezonde Stad werkt samen met Amsterdamse media en bedrijven. Een duurzame bijlage in het Parool, een tv-programma op AT5 en buitenreclame belichten de groene initiatieven in de stad. Daarin komen bijvoorbeeld de praktijkcases van Intratuin, Amsterdam Energie en MacBike aan bod. Per organisatie levert De Gezonde Stad een duurzaamheidadvies op maat.

Samen met Amsterdammer
Wie weet er beter hoe we Amsterdam groen en gezond kunnen maken dan de Amsterdammer zelf? Via een online crowdsourcing platform op www.degezondestad.org vertaalt De Gezonde Stad wensen uit de stad naar nieuwe groene initiatieven. Die groene initiatieven, zoals lucht- of waterpunten, zijn ook via een app en op de website te raadplegen.

 

 

 

De gemeente Almere wil initiatieven in de groene ruimte en daarmee groenbeheer door bewoners, ondernemingen en instellingen stimuleren. Het activeren van burgers en het ondersteunen van particuliere initiatieven die tot doel hebben de eigen woonomgeving vorm te geven en te verbeteren zijn speerpunten in het gemeentelijk beleid.

Ontwerperscollectief Krachtgroen is door de gemeente Almere gevraagd om de reeds bestaande initiatieven in beeld te brengen. Zo kan worden getoond wat voor verschillende initiatieven leven in Almere-Haven, hoe de initiators het groene project hebben opgezet en draaiende houden en wat er voor nodig is om ook nieuwe initiatieven van bewoners te stimuleren en te faciliteren.

Initiatieven
Krachtgroen heeft zes verschillende initiatieven in Almere-Haven bezocht en de trekkers van deze projecten gesproken over de ontstaansgeschiedenis, de motivatie en de samenwerkingsvormen van het project. Zo krijgen de gemeente, particuliere groene initiators, ondersteunende organisaties en groenbeheerders in beeld hoe een initiatief in het groen ‘werkt’.


Almere-Haven bruist van groene energie
De groene initiatieven die in dit verslag zijn vastgelegd tonen aan dat Almere-Haven bruist van de groene energie. Deze bewoners zijn ondernemend en weten hun weg te vinden naar de gemeentelijke diensten en groene organisaties die hen kunnen ondersteunen.

Bekijk hier het verslag ‘Initiatieven in het Groen – Almere Haven’ »

Bron:
Krachtgroen

——————————————————————————–

Deze website is powered by Plant Publicity Holland, Groenforum Nederland en wordt mogelijk gemaakt door Productschap Tuinbouw.
 
 

 

 
 

Brussel heeft nog steeds het imago het favoriete jachtterrein te zijn van projectontwikkelaars en betonbaronnen. Maar enkele kleine initiatieven boekten de laatste tijd opmerkelijke successen in het streven naar een groenere hoofdstad.

Het meest opgemerkt is de Actie Protectie Platanen en Kasseien, die zich verzet tegen de heraanleg van de Havenlaan. Om de verkeersdruk ten gevolge van het nieuwe logistieke centrum Bilc op te vangen, zouden alle 300 platanen langs de laan moeten verdwijnen, en wordt het kasseien wegdek vervangen door beton. Omdat het Bilc er uiteindelijk niet komt, is volgens omwonenden ook de heraanleg overbodig geworden.

Ter dood veroordeelde Plataan
Veel media-aandacht kreeg hun grote spandoek op het drukke Saincteletteplein, waarop een rij afgezaagde bomen te zien is met daarboven de ironische slogan: “Te veel groen in de stad.” Ook op Facebook wordt actie gevoerd: de ‘ter dood veroordeelde’ Daan Plataan heeft er intussen al zo’n 1.400 vrienden. En een petitie tegen de plannen telt meer dan 6.000 handtekeningen. Met succes, zo lijkt het, want de start van de werken is voorlopig tot 5 september uitgesteld, en minister-president Charles Picqué (PS) heeft al laten weten dat het dossier op de ministerraad van 29 augustus opnieuw besproken zal worden.

Lees hier het volledige bericht »

Bron:
Knack.be

——————————————————————————–

Deze website is powered by Plant Publicity Holland, Groenforum Nederland en wordt mogelijk gemaakt door Productschap Tuinbouw.