Berichten

Bomen in Utrecht zijn van betere kwaliteit en er staan meer volwassen bomen in de stad vergeleken met drie jaar geleden. Er zijn circa 25.000 bomen bijgekomen, wat het totaal nu brengt op ruim 135.000 bomen in Utrecht. Op enkele punten kan de uitvoering beter.

Zo wil het college bij stedelijke ontwikkelingen in een eerder stadium rekening houden met de bestaande bomen. Dit staat in de eerste evaluatie van drie jaar stedelijk Bomenbeleid.

Bomen versterken aantrekkelijkheid van de stad
Het Bomenbeleid beschrijft alle regels en maatregelen voor het omgaan met bomen bij de ontwikkeling van de stad, inclusief het beheer en onderhoud van bomen. Het beleid is nu drie jaar van kracht. Bij de evaluatie ervan zijn diverse natuur- en belangengroepen betrokken, die destijds ook hebben bijgedragen aan het ontwikkelen van de Nota Bomenbeleid. Wethouder Groen Mirjam de Rijk: “Bomen versterken de aantrekkelijkheid van de stad. We gaan al heel zorgvuldig om met de bomen in de stad en we willen nog meer dan voorheen rekening houden met bestaande bomen.”

Grotere bomen, betere groei
Het belang van bomen weegt sinds de invoering van het Bomenbeleid zwaarder mee in plan- en besluitvorming van projecten. Voortaan wordt ook het aanplanten van bomen met een grotere maat duidelijker vastgelegd. De resultaten daarvan zijn over enkele jaren zichtbaar. Verder zijn de groeiplaatsen van bomen de afgelopen jaren verbeterd.

Kapvergunning
Kapincidenten uit de afgelopen drie jaar zijn geëvalueerd. Daarbij ging het meestal om oudere plannen die dateerden van vóór de invoering van het Bomenbeleid in 2009 en de WABO. Het versimpelen van de kapvergunning heeft geleid tot 75% minder particuliere kapaanvragen. Het zo gewenste verplanten van (grote) bomen blijft, ondanks alle inspanningen, beperkt tot enkele tientallen bomen per jaar. Het is sterk afhankelijk van de fysieke mogelijkheden. 

Nederland wordt warmer en we hebben vaker hittegolven. Dat is soms prettig, maar zorgt ook voor gezondheidsproblemen als uitdroging, vermoeidheid, ademhalingsproblemen, slapeloosheid en allergieën. Daarom is het belangrijk om de stad en huis koel te houden.

Dit schrijft de gemeente Arnhem op haar website.

Om de stad prettig leefbaar te houden moeten we deze aanpassen aan het veranderende weer. Door de klimaatverandering krijgen we in de toekomst vaker te maken krijgen met hittegolven en hevige stortbuien. Dit betekent dat regenwater voldoende ruimte moet krijgen, maar ook dat  oververhitting van de stad moeten voorkomen. Samen met acht partners uit vijf EU-landen zoekt de gemeente Arnhem al een paar jaar naar manieren om opwarming van de stad te verminderen. Dit gebeurt in het project Future Cities.

Groen, water en koeling door wind effectief
Het onderzoek richt zich op het hitte-eiland effect. Dit is het fenomeen waarbij de temperatuur in een stad gemiddeld hoger is dan in het omliggende gebied. Dit komt omdat gebouwen en bestrating overdag veel zonnewarmte opnemen en deze ‘s nachts moeilijk kwijtraken. Vooral donkere en verharde oppervlakten als asfalt en steen dragen daar aan bij. Daarnaast spelen mobiliteit, bedrijvigheid en de daarbij horende luchtvervuiling ook een rol. De stad wordt zo op elke warme dag een stukje warmer dan het buitengebied, wat kan oplopen tot zo’n 5 graden. Groen, water en koeling door wind in de stad blijken erg effectief om dit verschil te beperken.

 Wat kunt u doen tegen warmte in en rond uw huis?

• Zorg voor voldoende groen rond uw huis. Bijvoorbeeld gras, struiken of boompjes in uw tuin.  Maar ook groen tegen uw gevel (klimop) of op het platte dak houden het aangenaam in huis.

• Lichte kleuren stoten de warmte af; donkere trekken warmt juist aan. Een wit huis zorgt daardoor voor minder warmte in de omgeving.

• Laat ’s avonds en ’s nachts koelte het huis in en houd overdag ramen en gordijnen dicht om warmte zoveel mogelijk buiten te houden. Zonneschermen of uitvalschermen zijn nog effectiever. Die zorgen ervoor dat de warmte niet eens het huis inkomt.

• Zet de ramen en deuren pas open als u merkt dat het buiten koeler is dan binnen. Anders warmt u uw woning alleen nog maar meer op. Op echt warme dagen is het vaak pas na middernacht buiten koeler dan binnen.

Onderzoek
In Arnehm wordt sinds 2009 onderzoek gedaan naar het stadsklimaat en gevolgen daarvan voor bewoners en bezoekers. Zo heeft Wageningen Universiteit tijdens een hitteperiode in augustus met een bakfiets vol meetapparatuur op diverse plekken in de regio de  wind, temperatuur, luchtvochtigheid gemeten, zijn vanuit een vliegtuig op vier kilometer hoogte warmtebeelden gemaakt en wordt er sinds dit voorjaar door de GGD onderzoek gedaan naar de gevolgen van hitte op de gezondheid van ouderen.

Meer weten? Kijk op www.arnhem.nl/energie –> klimaatbestendige stad »

Bron:
Gemeente Arnhem

Den Haag gaat duizend bomen per jaar planten om straten en pleinen groen te houden. Op de eerste dag van de lente, tevens de Haagse Bomendag, heeft wethouder Sander Dekker van Stadsbeheer samen met kinderen van basisschool De Kleine Keizer de eerste twintig daarvan geplant.

“Vanaf nu lopen we geen achterstanden meer op bij het planten van bomen in Haagse straten en lanen”, beloofde de wethouder. “Als er een boom omwaait of ziek wordt, zetten we binnen een jaar een jonge, gezonde boom terug in het gat.”

Budget verviervoudigd
Den Haag heeft anderhalf miljoen euro extra gereserveerd om het totale bestand van 115.000 straatbomen in de stad op hoog peil te houden. Daarmee is het budget verviervoudigd. De ervaring leert dat er jaarlijks rond de duizend bomen ziek worden, dood gaan of omwaaien. Vanaf nu is er voldoende geld om de gaten die hierdoor in de bomenrijen vallen in het eerstvolgende plantseizoen op te vullen.

Wethouder Sander Dekker van Stadsbeheer en leerlingen van basisschool De Kleine Keizer planten twintig knotwilgen voor verzorgingstehuis De Saffier in Loosduinen.

Bron:
Gemeente Den Haag

In het Programmaplan Binnenstad staat dat Rotterdam streeft naar meer bewoners, meer werknemers en meer bezoekers in het centrum. Verantwoordelijk wethouder Alexandra van Huffelen: “De binnenstad is het kloppend hart van de stad en enorm belangrijk voor de Rotterdamse economie. Wij willen dat bezoekers zich thuis voelen, er aangenaam door verrast worden en er langer blijven omdat er altijd wat te beleven is.” Een aantrekkelijke buitenruimte speelt daarbij een belangrijke rol.

Samen met andere partijen blijft het college werken aan een aantrekkelijkere buitenruimte met meer groen, beter gebruik van het water en een mooie uitlichting van markante gebouwen en bruggen. De sterke punten van Rotterdam komen zo beter tot hun recht. De buitenruimte moet niet alleen mooier worden, maar ook uitnodigen om te verblijven. In het oog springende straten, pleinen en gebouwen worden aangepakt. Voorbeelden hiervan zijn het Stadhuisplein en Schouwburgplein.

Lees hier het volledige bericht »

 

 

 

Bron:
Gemeente Rotterdam

——————————————————————————–

Deze website is powered by Plant Publicity Holland, Groenforum Nederland en wordt mogelijk gemaakt door Productschap Tuinbouw.