Berichten

De nieuwe buurt- en schooltuin in de Edese wijk Veldhuizen is onlangs door wethouder Van de Weerd van de gemeente Ede geopend. Op de plek van de tuin stonden vroeger twee hoge flatgebouwen. De grondeigenaren, gemeente Ede en woningbouwcoöperatie Woonstede, gaven buurtbewoners de gelegenheid om de grond tijdelijk te gebruiken voor een gezamenlijke tuin.

De tuin is een samenwerkingsproject. Buurtkinderen en buurtbewoners onderhouden het deel van de tuin met kruiden en fruit zoals aardbeien en bessen. Vrouwenvereniging  El Karam Huis onderhoudt de bloemen- en bloeiende plantentuin. Het vierde deel is in gebruik als schooltuin door leerlingen van De Bongerd, De Dillenburg en kinderen van de peuterspeelzaal De Blokkendoos. Het Groenhorst College kweekt planten voor de schooltuin.

Buurtinitiatief
De tuin draagt bij aan de samenhang in de buurt en brengt kinderen in contact met de natuur. Buurtgenoten ontmoeten elkaar via de tuin en kinderen ontdekken al doende hoe groenten groeien en hoe hun zelf gezaaide zonnebloem tot bloei komt.

Het project sluit aan bij ‘Groen, gezond en actief’ van de gemeente Ede.

Bron:
Gemeente Ede

Het Belgische Nationaal Park Hoge Kempen bewijst niet alleen op het vlak van natuur en milieu zijn meerwaarde, het is ook een economisch rendabel ‘product’.

Dat is de conclusie van een internationale conferentie over de economische meerwaarde van natuur. “In beleidskeuzes wordt de bijdrage van natuur aan een economische ontwikkeling onderschat of zelfs ontkend”, zegt Ignace Schops van het Regionaal Landschap Kempen en Maasland.

Taal van economie durven spreken
“Maar natuurbeheerders moeten ook de taal van de economie durven te spreken.” In het boek ‘Hoge Kempen, hoge baten’, becijferde de Nederlandse sociaal geograaf Tom Bade van Kenniscentrum Triple E het economische rendement van het Nationaal Park. “Eigenlijk onderzochten hij en zijn team wat deze 5.700 ha natuur opbrengen”, zegt Johan Van Den Bosch van het Nationaal Park.

5.100 arbeidsplaatsen
“Zo zijn er dankzij de natuur 5.100 arbeidsplaatsen in de zes gemeenten van het Park. Die waren er niet zonder de natuur”, zegt hij. “Dat gaat van personeel in verzorgingsinstellingen die precies daar liggen omwille van het groen, tot transport, landbouw en horeca. Zo is driekwart van de 2.500 banen in de horeca te danken aan de natuur en zijn er 190 banen ontstaan door de oprichting van het Nationaal Park.” Die 5.700 ha natuur monden jaarlijks in de regio uit in een omzet van € 191 miljoen in aanverwante sectoren, en dat is op zijn beurt goed voor meer dan € 13 miljoen aan belastinginkomsten.

Drie jaar terugverdiend
“De slotsom van het onderzoek is dat de € 40 miljoen die de overheid de afgelopen tien jaar investeerde in het Nationaal Park, op minder dan drie jaar werd terugverdiend”, vertelt Van Den Bosch. “En dan gaat het nog niet over het behoud van biodiversiteit en de bijdrage aan het welzijn en de gezondheid van omwonenden en de meer dan 700.000 bezoeker per jaar.”

Groen Loont
De campagne Groen Loont heeft als doel om de economische en maatschappelijke waarde van het openbaar groen onder de aandacht te brengen. Meer info »

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bron:
Nieuwsblad

——————————————————————————–

Deze website is powered by Plant Publicity Holland, Groenforum Nederland en wordt mogelijk gemaakt door Productschap Tuinbouw.
 
 
 

Voor de tweede keer is er een ontwerpprijsvraag georganiseerd met het doel de aanleg van duurzame, natuurlijke groene speelplekken te stimuleren. Tien ontwerpen uit het veertigtal beoordeelde inzendingen,  komen naar het oordeel van de jury in aanmerking als mogelijke winnaar. De winnaar krijgt een cheque van € 10.000.

Het beste ontwerp vanuit scholen, BSO’s en instellingen voor jeugdig gehandicapten wordt beloond met een kunstobject. De uiteindelijke winnaar van de prijsvraag Groene Speelplekken wordt bekendgemaakt tijdens de officiële prijsuitreiking op 12 oktober op de Dag van de Openbare Ruimte in Houten.

Initiatiefnemers
De prijsvraag is een van Plant Publicity Holland, het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en de stichting Entente Florale Nederland.

 

De genomineerden zijn:

 • Natuurspeelplek Zuiderpark, Den Haag; Ontwerp: Jan Verburg, Ingenieursbureau Gem. Den Haag; opdrachtgever Dienst Stadsbeheer
 • Het Terrraplein, OBS Woutertje Pieterse, Leiden; Ontwerp: Designstudio Van Ginneken, Leiden; Opdrachtgever OBS Woutertje Pieterse, Leiden
 • Het Groene Eiland, OBS De Wiekslag, Voorst; Ontwerp: Heleen Eshuis, InhetWild, Voorst, Opdrachtgever: Gemeente Voorst.
 • Natuurspeelplek De Weijver, Hoogwoud; Ontwerp:Speelruimtespecialist OBB, Deventer, Opdrachtgever: Gemeente Opmeer
 • School- en Buurtplein in De Kamp, Lelystad; Ontwerp: DonkerGroen, Sneek i.s.m. Montesorieschool De Wildzang, Lelystad; Opdrachtgever: Gemeente Lelystad
 • Torteltuin, Peter Petersenschool, Haren, Ontwerp: Ouders en Leerkrachten Peter Petersenschool; Opdrachtgever: Peter Petersenschool, Haren
 • Natuurspeelplek De Vrijbuiter, Oostheem, Zoetermeer, Ontwerper Henry van Hoof, Ingenieursbureau Zoetermeer; Opdrachtgever: Gemeente Zoetermeer
 • Jeugdsite te Alveringem (B); Ontwerper: Jean-François Van den Abeele, Els Huigens en Evelyne Fiers van Fris in het landschap i.s.m. Mozaiek, Gent (B); Opdrachtgevers: Provincie West-Vlaanderen en Gemeente  Alveringem(B)
 • Natuurlijke Speelplek De Wielenpôlle,  Ontwerp:Bureau Buitenkans participatieve groenprojecten, Marleen van Tilburg; Opdrachtgever: Gemeente Leeuwarden; in het kader van het landelijk project “Modder aan je broek” van  Landschapsbeheer Nederland.
 • Het plein van gereformeerde basisschool ’t Schrijvertje, Apeldoorn; Ontwerp: Karten Orth van de gemeente Apeldoorn en Paul van Eerd (buro Buitenruimte) i.s.m.de school; Opdrachtgever: basisschool ’t Schrijvertje

Hoge kwaliteit
De voorzitter van de jury Leendert Koudstaal, directeur van stichting ElemenTree, is enthousiast over de kwaliteit van de inzendingen. Het was niet eenvoudig om tot de uiteindelijke nominaties te komen er was dus veel concurrentie.

Koudstaal constateert dat er in deze editie op vrijwel alle in de prijsvraag gestelde criteria meer aandacht voor met name het beheer, veelal samen met kinderen en ook voor de veiligheid. “We hebben zeer realistische ontwerpen gezien, met balans in beplanting en (natuurlijke) speelaanleidingen. Opvallend waren enkele mooie integrale ontwerpen waarbij verschillende functies in parken of rond scholen zijn gecombineerd”.

Veel scholen, bijna de helft van het aantal inzendingen, hebben de stoute schoenen aangetrokken om de schoolpleinen om te  vormen in prachtige groene speel- verblijfsplekken. Aandachtspunt voor een volgende editie is zeker de stedenbouwkundige samenhang, waardoor het natuurlijk spelen een centrale plek in de woonwijken kan krijgen.

Criteria
De jury beoordeelde de volgende aspecten: kwaliteit van het ontwerp, mede in relatie tot de beleving van het kind; feitelijke en technische realisering; financiële onderbouwing in combinatie met het beplantingsplan en beheer; ruimtelijke kwaliteit en tenslotte de veiligheidsaspecten. Dit gebeurde op basis van de criteria die te voren aan de deelnemers bekend waren.

Uitgangspunt
Uitgangspunt voor het initiatief tot deze ontwerpwedstrijd is een grote behoefte aan hoogwaardige, duurzame groene speelplekken, waarin ook de creativiteit en verbeeldingskracht van kinderen tot hun recht kunnen komen. Hier ligt een belangrijke taak voor de gemeenten. Daarnaast willen de initiatiefnemers scholen, BSO’s en instellingen voor jeugdig gehandicapten stimuleren om hier op in te haken. 

Vakjury
De vakjury is samengesteld uit de diverse disciplines: vanuit het kind, gemeentelijke inbedding (gemeenten/woningcorporaties), veiligheid en aanleg en onderhoud. De vakjury is als volgt samengesteld:

Voorzitter

 • Leendert Koudstaal (coördinator ElemenTree)

Vanuit het Kind

 • Josine van den Bogaard (beleidsadviseur bouwen en wonen GGD Rotterdam-Rijnmond)
 • Kees Both (Stichting Oase/Springzaad), Willy Leufgen (Stichting Oase/Springzaad),
 • Sigrun Lobst (Speeldernis)

Aanleg/onderhoud/veiligheid

 • Ton van Dalen (Boomkwekerij)
 • Henri van Son (Henri van Son Tuindiensten)
 • Rick Spalink (Repcon BV)

Gemeentelijke inbedding

 • Leendert Koudstaal (coördinator ElemenTree en adviseur Gemeente Den Haag)
 • Daniel Mol (Bureau MolDonkers en Projectleider Woonomgeving, Woningcorporatie Vestia)

——————————————————————————–

Deze website is powered by Plant Publicity Holland, Groenforum Nederland en wordt mogelijk gemaakt door Productschap Tuinbouw.
 
 

 

 
 

Meer sfeer en minder wind in het nieuwe deel van het winkelcentrum in Almere. Dat gaat vastgoedbedrijf Unibail-Rodamco in 2011 realiseren met een verticaal windscherm, twee overkappingen hoog boven het straatniveau, verlichting en hoge bomen.

Architect James Craven laat weten dat het nogal aan sfeer ontbreekt in het centrum van Almere en dat is de reden waarom er grote bomen worden geplant en er veel met licht wordt gespeeld. Tot slot krijgt de stad een bijzonder kunstwerk als duidelijk herkenningspunt.

Lees het volledige bericht en bekijk de foto’s »

Bron:
Architectenweb.nl