Meer hoge bomen in cen­trum van Alme­re

Meer sfeer en min­der wind in het nieu­we deel van het win­kel­cen­trum in Alme­re. Dat gaat vast­goed­be­drijf Uni­bail-Rodam­co in 2011 rea­li­se­ren met een ver­ti­caal wind­scherm, twee over­kap­pin­gen hoog boven het straat­ni­veau, ver­lich­ting en hoge bomen.

Archi­tect James Cra­ven laat weten dat het nog­al aan sfeer ont­breekt in het cen­trum van Alme­re en dat is de reden waar­om er gro­te bomen wor­den geplant en er veel met licht wordt gespeeld. Tot slot krijgt de stad een bij­zon­der kunst­werk als dui­de­lijk her­ken­nings­punt.

Lees het vol­le­di­ge bericht en bekijk de foto’s »

Bron:
Architectenweb.nl