Rembrandtpark Zuid in Amsterdam wordt heringericht

Recentelijk is stadsdeel Nieuw-West in Amsterdam gestart met de herinrichting van Rembrandtpark Zuid. De werkzaamheden worden uitgevoerd in het kader van de vernieuwing van gebied Lelylaan. Het definitieve ontwerp is in overleg met de Participatiegroep Rembrandtpark Zuid tot stand gekomen. Alle bestaande bomen blijven behouden en er worden nieuwe bomen en struiken geplant. Bij de […]

Stadsweide Roermond heringericht als natuurgebied

De komende jaren wordt de Stadsweide Roermond heringericht als natuurgebied met meer ruimte voor de natuur én voor recreatie. De plannen daarvoor zijn uitgewerkt in een nieuw inrichtingsplan. De nieuwe bestemming van de grond wordt geregeld in een Provinciaal Inpassingsplan. Dit plan ligt vanaf 24 november jongstleden ter inzage bij de gemeente Roermond en het […]

Nijmeegs park De Geologenstrook heringericht

Het park De Geologenstrook in Nijmegen was een dichtbegroeid park aan de rand van een woonwijk. Mensen voelden zich vanwege de dichte begroeiing niet meer veilig in het park. Onlangs is het park opnieuw ingericht. In samenwerking met de gemeente Nijmegen nodigde SOM Nijmegen de bewoners en een landschapsarchitect uit om samen een ontwerp te […]

Gijsbrecht van Aemstelpark heringericht als speelbos

Naar wens van onwonenden is het Gijsbrecht van Aemstelpark in het Amsterdamse stadsdeel Zuideramstel heringericht als speelbos. Het Gijsbrecht van Aemstelpark is de ecologische verbindingszone tussen het Amstelpark en het verderop gelegen Amsterdamse Bos. Het park is onder te verdelen in een drietal zones: de randzone, de binnenzone en de natte zone. De randzone omvat […]