Nijmeegs park De Geologenstrook heringericht

Het park De Geologenstrook in Nijmegen was een dichtbegroeid park aan de rand van een woonwijk. Mensen voelden zich vanwege de dichte begroeiing niet meer veilig in het park. Onlangs is het park opnieuw ingericht.

In samenwerking met de gemeente Nijmegen nodigde SOM Nijmegen de bewoners en een landschapsarchitect uit om samen een ontwerp te maken voor het park. In twee werkgroepen hebben alle partijen zich gebogen over de natuur, de cultuurhistorie en de infrastructuur. Drie sessies later lag er een ontwerp waar iedereen over te spreken was.

Het resultaat is dat er nieuwe paden zijn aangelegd waar ouderen uit de voeten kunnen en de vijvers weer zichtbaar zijn.

Ook is er een avonturenpad voor de kinderen aangelegd met stapstenen, houten bruggen en knuppelpaden.

 


Keigoede informatie

De bewoners wilden ook graag informatie over het park. In het park liggen tientallen enorme keien. Sommige zijn gemarkeerd en bij die keien vindt de wandelaar nu allerlei wetenswaardigheden over het park, het groen, het water, de wijk en de geschiedenis van het gebied. Ook voor kinderen is er een speciale route met opdrachten.

Bron:
SOM Nijmegen