Gijsbrecht van Aemstelpark heringericht als speelbos

Naar wens van onwonenden is het Gijsbrecht van Aemstelpark in het Amsterdamse stadsdeel Zuideramstel heringericht als speelbos. Het Gijsbrecht van Aemstelpark is de ecologische verbindingszone tussen het Amstelpark en het verderop gelegen Amsterdamse Bos.

Het park is onder te verdelen in een drietal zones: de randzone, de binnenzone en de natte zone. De randzone omvat de oorspronkelijke bebossing (veel eikenbomen) en bosplantsoen. De binnenzone omvat het overige terrein met grasveldjes, bossages en bomen. De natte zone wordt gevormd door de waterpartijen en de rand er omheen. 

Water en groen
In het park is een grote waterplas aangelegd met een oppervlak van 2000 vierkante meter die via de singel met open water in verbinding staat. In piektijden met een grote toevoer van oppervlaktewater kan het Waterschap hier dus rekenen op een aanzienlijke vergroting van het buffervermogen.

 


Speelaanleidingen
Om het park voor kinderen aantrekkelijk te maken, werden over het hele terrein speelplekken en -aanleidingen gecreëerd.

Lees het volledige bericht op Straatbeeld »

Bron:
Straatbeeld