Gijs­brecht van Aem­stel­park her­in­ge­richt als speel­bos

Naar wens van onwo­nen­den is het Gijs­brecht van Aem­stel­park in het Amster­dam­se stads­deel Zui­de­ram­stel her­in­ge­richt als speel­bos. Het Gijs­brecht van Aem­stel­park is de eco­lo­gi­sche ver­bin­dings­zo­ne tus­sen het Amstel­park en het ver­der­op gele­gen Amster­dam­se Bos.

Het park is onder te ver­de­len in een drie­tal zones: de rand­zo­ne, de bin­nen­zo­ne en de nat­te zone. De rand­zo­ne omvat de oor­spron­ke­lij­ke bebos­sing (veel eiken­bo­men) en bos­plant­soen. De bin­nen­zo­ne omvat het ove­ri­ge ter­rein met gras­veld­jes, bos­sa­ges en bomen. De nat­te zone wordt gevormd door de water­par­tij­en en de rand er omheen. 

Water en groen
In het park is een gro­te water­plas aan­ge­legd met een opper­vlak van 2000 vier­kan­te meter die via de sin­gel met open water in ver­bin­ding staat. In piek­tij­den met een gro­te toe­voer van opper­vlak­te­wa­ter kan het Water­schap hier dus reke­nen op een aan­zien­lij­ke ver­gro­ting van het buf­fer­ver­mo­gen.

 


Speel­aan­lei­din­gen
Om het park voor kin­de­ren aan­trek­ke­lijk te maken, wer­den over het hele ter­rein speel­plek­ken en ‑aan­lei­din­gen gecreëerd.

Lees het vol­le­di­ge bericht op Straat­beeld »

Bron:
Straat­beeld