Berichten

Samen buurten in Nederland groener maken. Dat is het doel van IVN, het Oranje Fonds, Buurtlink.nl en SME Advies. Deze organisaties vinden het belangrijk dat de directe leefomgeving vergroent en de sociale cohesie in buurten wordt vergroot. Ze zijn daarom gezamenlijk het project ‘Groen Dichterbij’ gestart.

Groen Dichterbij gaat groene buurtprojecten van bewoners ondersteunen en bekendheid geven, in de hoop dat mensen in andere buurten ook samen aan de slag gaan. Groen Dichterbij stimuleert daarbij en ondersteunt buurtinitiatieven om zich zichtbaar te maken en kennis, expertise en materialen aan elkaar te koppelen. In augustus start  een campagne waarbij via een competitie op zoek wordt gegaan naar de beste voorbeeldprojecten per provincie. Meer informatie is te vinden op: groendichterbij.nl »

Vergroening zorgt voor saamhorigheid
Bewoners die samenwerken aan verbeteringen in hun eigen straat of buurt hebben onderling beter contact. Daarnaast zorgt het gezamenlijk werken aan geveltuinen, parkjes en boomspiegels in de buurt voor meer saamhorigheid. Onderzoek toont aan dat er minder conflicten en spanningen zijn in wijken naarmate de wijk groener is. De speel- en ontwikkelingsmogelijkheden van kinderen nemen toe. Ook kan vergroening van de wijk leiden tot een stijging van de gemiddelde prijs van onroerend goed. Meer groen op straat heeft dus een duurzaam effect op natuur, mens en economie.

Recreanten zijn tegenwoordig op zoek naar bijzondere en unieke belevingen. Het wordt daarom steeds lastiger om het bezoekers van parken of natuurgebieden naar de zin te maken. Maar de recreant, en dus ook de beleving, bestaan niet. Alterra Wageningen UR vond een methode om de recreatieve kwaliteit van bos- en natuurgebieden te bepalen en te verbeteren aan de hand van recreatiemotieven van bezoekers.

“Recreatiemotieven kunnen helpen om inzicht te krijgen in de gewenste beleving van recreanten,” zegt Alterra-onderzoeker Martin Goossen. Hij verdeelt de recreatievraag onder in vijf recreatiemotieven: “Gezelligheid, er even tussenuit, interesse, volledig opgaan, en uitdaging. Elk motief vraagt om een eigen belevingssfeer. Ieder recreatiegebied heeft een bepaalde kwaliteit, voorzieningenniveau en recreatieve infrastructuur. Maar het is de vraag of dit bestaande aanbod wel aansluit bij de belevingssfeer die bij een bepaald motief hoort.”

Recreatieschouw
Om antwoord op deze vraag te kunnen geven heeft Goossen na jarenlang onderzoek een methode ontwikkeld om  de ‘geschiktheid’ van gebieden per motief te beoordelen. Hij noemt deze methode de ‘recreatieschouw’. Deze methode is reeds toegepast in gebieden van Staatsbosbeheer. De recreatieschouw geeft beheerders advies, praktische tips en handreikingen om de inrichting, voorzieningen en beheer van hun terrein aan te passen aan de wensen van recreanten. De methode bestaat uit een internetanalyse, kaartanalyse, veldanalyse en een interview met de beheerder. Daaruit volgt een passend en onderbouwd advies. Martin Goossen: “Het is een gedegen methode, want we onderscheiden maar liefst 190 indicatoren, verdeeld naar bekendheid, bereikbaarheid en bruikbaarheid, waaronder ook gebruikswaarde en belevingswaarde. Samen met een beheerder schetsen we het toekomstbeeld van een terrein, inclusief een deskundig advies voor de gebiedsinrichting. Ons doel is dat bezoekers optimaal kunnen genieten van een gebied, dat ze het (meer) gaan waarderen en nog regelmatig terugkomen.”

Meer informatie
Rapport ‘Recreatieschouw: groengebieden schouwen op basis van recreatiemotieven’ »

 

 

 Een bankje, een speeltoestel, meer vuilnisbakken of misschien wel een gezellige picknickplaats? Voor de Dag van het Park op zondag 3 juni 2012 gaat de ANWB buurtbewoners helpen het park in de buurt een opknapbeurt te geven. De hulp van de ANWB bestaat uit een geldbedrag van maximaal €5.000,-  indien nodig aangevuld met praktische kennis of de inzet van vrijwilligers en lokale contacten.

De ideeën kunnen tot en met vrijdag 9 maart 2012 worden ingediend.

Buurtbewoners die een goed idee hebben om het park in hun buurt op te knappen kunnen hun idee achterlaten op de website van de ANWB. Een jury, bestaande uit Arjel Woudstra(ANWB), Arno Saladin (Stichting de Zonnebloem), Michelle de Roo (Schrijfster, Landschapsarchitect), Elle van Rijn (Schrijfster) en Wiko Mocking (ANWB) zullen de ideeën beoordelen. Op 15 maart worden de winnende ideeën bekendgemaakt via de website.

Dag van het Park
Voor de achtste keer organiseert de ANWB samen met buurtbewoners en gemeenten de Dag van het Park. De Nederlandse parken zijn het onmisbare groen in de buurt en maakt het mensen mogelijk dichtbij de natuur op te zoeken. Vorig jaar werd de Dag van het Park in meer dan 100 parken gevierd. 
 
Kijk voor meer informatie »

Het Singelpark Leiden moet het langste, mooiste en spannendste stadspark van Nederland worden. Dat vindt Stadslab Leiden, een denktank van 400 betrokken creatieve professionals uit Leiden.

Stadslab wil meehelpen om de ambities te verwezenlijken. Een speciaal voor het project geformeerd team heeft daarom aangeboden om samen met de gemeente Leiden een internationale designcompetitie uit te schrijven, fondsen en sponsors te werven, een vriendenvereniging op te zetten en een communicatiecampagne te ontwikkelen.

Volop kansen om Leiden op de kaart te zetten
“We zijn blij dat de gemeente het plan heeft opgepakt om een park met een doorgaande Singelpromenade langs de singels aan te leggen”, aldus Jeroen Maters, coördinator van het Stadslab-projectteam. “We zien volop kansen om onze stad daarmee nationaal en internationaal op de kaart te zetten en economische winst te boeken. Naast de belangrijke rol die het park heeft en kan krijgen als groene, recreatieve omgeving voor omwonenden en andere inwoners van de stad.”

Meer informatie

——————————————————————————–

Deze website is powered by Plant Publicity Holland, Groenforum Nederland en wordt mogelijk gemaakt door Productschap Tuinbouw.
 
 

 

 

Op verzoek van minister Vogelaar voor Wonen, Wijken en Integratie heeft de stichting Groenforum Nederland een advies uitgebracht inzake de groene component in de woonvisies van grotere gemeenten. Groenforum constateert dat er in deze woonvisies nauwelijks aandacht is voor het belang van een groene woonomgeving. En dat terwijl uit internationaal onderzoek blijkt dat openbaar en privaat groen in de bebouwde omgeving een positief effect heeft op het gedrag en de geestelijke en lichamelijke gezondheid van bewoners. Deze geven al vele jaren in onderzoek aan een goede groenvoorziening in hun woonwijk essentieel te achten voor hun woongenot. Daar wordt, naar hun mening, niet of veel te weinig naar geluisterd. Woongroen draagt bij aan een stabielere wijk, waar de bewoners ook langer blijven wonen.

Volledige informatie:
Download hier het advies van de Stichting Groenforum

Ook interessant:
Prachtwijken, woonvisies, recht op groen, duurzame leefomgeving

Bron:
Groenforum Nederland