Berichten

De gemeente Almere, provincie Flevoland, Entente Florale en het International New Town Institute organiseren op 20 september aanstaande het congres Growing Green Cities I: “A Call To Action” tijdens de Floriade in Venlo. Het congres is een internationale oproep om de dialoog op gang te brengen tussen de agenda’s van de tuinbouwsector (Growing Green) en de groene voorbeeldsteden (Green Cities). Almere, kandidaat voor de Floriade van 2022, biedt samen met haar organiserende partners dit congres aan als podium voor deze agenda’s.

Internationale sprekers als Andreas Kipar (landschapsarchitect, BDLA/AIAPP, Italië), Adjiedj Bakas (trendwatcher & auteur, Nederland), Jaap Spros (chairman of Entente Florale Netherlands and vice-chairman of Entente Florale Europe, Nederland) belichten hun visie op Growing Green Cities, schetsen trends en lichten best ‘green’ practices toe. Naast het centrale thema Growing Green Cities, wordt er verder aandacht besteed aan de thema’s ‘Greening’, ‘Feeding’, ‘Energizing’ en ‘Healthying’ the City.

Growing Green Cities – A Call To Action
Toenemende urbanisatie dwingt ons te zoeken naar alternatieven om onze steden gezond en aantrekkelijk te houden, voor nu en de generaties na ons. Tegelijkertijd houden steeds meer mensen zich bewust bezig met de herkomst van hun voedsel en kiezen voor gezonde en duurzame producten. Hoe de groei van de stad kan samengaan met een verhoging van de kwaliteit van de stadsomgeving is een maatschappelijke opgave, die niet alleen (stads)bestuurders of beleidsmakers bezighoudt. Ook stedenbouwers, architecten, planologen, (milieu)activisten, ecologen, wetenschappers, ondernemers en maatschappelijke organisaties (moeten) zoeken naar een betere balans tussen rood en groen. De zorg voor voldoende en veilig voedsel is ook belangrijk voor de komende decennia, waarbij de tuinbouwsector een steeds belangrijkere sleutelpositie krijgt als het gaat om het borgen hiervan binnen de groter groeiende steden. Het congres Growing Green Cities: A Call To action roept op om een tien jaar durende dialoog op te starten en best practices, nu nog verspreid over de wereld aanwezig, samen te brengen. Het doel is om zo te komen tot een gedeeld beeld van wat de ideale ‘Green City’ zou kunnen of moeten zijn.

Aanmelden en meer informatie
Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via www.floriadealmere.nl. Via deze website is het volledige programma in te zien en meer informatie over het congres te lezen. De kosten voor het congres bedragen € 195,00 inclusief BTW.

Naast het congres wordt er op vrijdag 21 september een excursie georganiseerd, waarbij een bezoek wordt gebracht aan Almere en Flevoland in het kader van Growing Green Cities. Meer informatie hierover is ook te vinden op www.floriadalmere.nl.

 

Het congres  ‘Growing Green Cities I’ vindt plaats op 20 september 2012 op het Floriadeterrein in Venlo. Dit congres is bovendien “a call to action” voor “Growing Green” in al haar facetten. Met het bezoek aan het congres ondertekent u tevens een manifest, om zelf een actieve bijdrage te leveren.

In 2050 woont 70% van de wereldbevolking in de stad, op 2% van het totale aardoppervlak. De vraag die de voortgaande urbanisatie met zich meebrengt, is hoe wij onze steden leefbaar houden. Een vraag die niet alleen onze steden – stadsbesturen, stedenbouwers, planologen, architecten – raakt, maar nadrukkelijk ook de tuinbouwsector. De groei van de wereldbevolking, met een toenemende vraag naar gezond voedsel, schoon drinkwater, duurzame energie en een gezonde leefomgeving, wordt door de sector als één van de grootste maatschappelijke opgaven van de komende decennia gezien. Zij zoekt dan ook naar mogelijkheden tot schaalvergroting, en tegelijkertijd naar manieren om het voedsel dichter bij de mensen – en dus in de steden – te brengen.

Agenda’s van tuinbouwsector en steden samenbrengen
Gekoppeld aan de Almeerse kandidatuur voor de Floriade 2022 brengt de gemeente Almere de agenda’s van de tuinbouwsector (onder de noemer ‘Growing Green’) en de steden (onder de noemer ‘Green City’) samen. ‘Growing Green Cities’ is bedoeld als ‘a call to action’, een oproep om gezamenlijk te zoeken naar antwoorden op vraagstukken als bevolkingsgroei en urbanisatie – vraagstukken die met iedere verhuizing van land naar stad iets urgenter worden. Die zoektocht begint niet bij nul. Nu al worden overal ter wereld initiatieven ontplooid, die zorgen dat onze steden veerkrachtig en aantrekkelijk blijven. ‘Growing Green Cities’ is een permanente dialoog, een uitwisselingsprogramma waarin kennis en kunde worden gedeeld. Het doel is om uiteindelijk te komen tot een universeel beeld van wat een ideale Green City is of zou moeten zijn. Deze ideale Green City zal tijdens de Floriade 2022 ook fysiek vorm krijgen.

Organiserende partijen
De gemeente Almere, Entente Florale, het International New Town Institute en de Provincie Flevoland nodigen u van harte uit om bij dit congres aanwezig te zijn. De kosten voor het congres op donderdag 20 september a.s. bedragen €195, – per persoon, incl. btw

Excursie Almere/ Flevoland  (optioneel)
Naast het congres op donderdag 20 september stellen wij u in de gelegenheid om Flevoland – Nederlands’ jongste provincie’, gelegen op vijf meter beneden zeeniveau – te bezoeken op vrijdag 21 september a.s. De provincie Flevoland en het International New Town Institute nemen u verder mee het ‘nieuwe land’ in, en brengen u middels een gebalanceerd programma (inclusief één overnachting) in contact met het groene DNA van Flevoland. Natuurlijk worden tijdens deze excursie ook eigen best practices getoond, zoals de Christelijke Agrarische Hogeschool in Dronten en ACRRES (Application Centre for Renewable Resources) in Lelystad, een nationaal centrum dat experimenteert met (de toepassing van) duurzame energie en grondstoffen. De kosten voor deelname aan deze excursie inclusief het congres bedragen voor 1 overnachting + 1 diner € 495,– per persoon, incl. BTW.

Meer informatie
– Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Esma Bolat of bellen naar 036 527 7288
Download de uitnodigingsbrief »
Download het programma »

Almere wil wereldtentoonstelling Floriade 2022 organiseren! In een tien jaar durende samenwerking met de tuinbouwsector in de volle breedte, stadsbewoners, bestuurders en professionals van stedelijke regio’s wereldwijd wordt gebouwd aan een wereldpodium dat in alles een illustratie zal zijn van de Green City, en dat de basis legt voor een nieuwe groene stadswijk Almere Floriade.