Vooraankondiging congres Growing Green Cities – a call to action

De gemeente Almere organiseert in samenwerking met Entente Florale, het International New Town Institute en de Provincie Flevoland op donderdag 20 september 2012 het internationale congres Growing Green Cities I: a call to action. Het congres is bedoeld om een podium te bieden voor de agenda van de (internationale) tuinbouwsector (Growing Green) en de agenda van(internationale) groene voorbeeldsteden (Green Cities).

De doelstelling is om een dialoog tussen deze twee agenda’s op gang te brengen, best practices te verzamelen en startsein te geven voor een tienjarig internationaal uitwisselingsprogramma, waar mogelijk gekoppeld aan officiële World HorticulturalExhibitions.

Onderwerpen die aan bod komen zijn:

Groen loopt gevaar – het groen is divers en eindeloos, en minutieus verweven met ons dagelijks leven. Maar waar het groen – met alles wat het ons biedt – een liefdesverklaring verdient, is paradoxaal genoeg het tegenovergestelde het geval; het groen loopt gevaar. Wereldwijd voltrekt zich een verschuiving van een rurale naar een urbane samenleving. Omdat de verstedelijking onverbiddelijk doorzet, hebben wij geen andere keuze dan zoeken naar manieren om onze steden veilig, gezond en aantrekkelijk te houden, zoeken naar een betere balans tussen rood en groen.
– Hoe borgen wij de leefbaarheid van onze steden, in de wetenschap dat die steden alleen maar groter en voller worden?
– Hoe zorgen wij dat waardevolle open ruimten, onze groene toevluchtsoorden, behouden blijven?
– Hoe kan de groei van de stad plaatsvinden met gezonde systemen op thema’s als Feeding, Greening, Energizing en Healthying.

Growing green cities – Met de groei van de wereldbevolking groeit ook de betekenis van de tuinbouwsector: steeds meer mensen moeten worden gevoed, steeds meer mensen moeten worden voorzien van schoon drinkwater en duurzame energie. De Nederlandse tuinbouwsector is van de belangrijkste spelers op het wereldtoneel. De sector groeit in de diepte, door te zoeken naar betere, duurzame productiemethoden, zowel voor de massa als voor de kleine schaal. De sector groeit in de breedte, door te zoeken naar relevante cross-overs met andere sectoren, om zo haar focus te verruimen. De voortgaande urbanisatie maakt dat de kwaliteit van onze toekomst in toenemende mate afhankelijk is van de kwaliteit van onze steden. Steden stellen zich de vraag hoe zijn hun veerkracht en aantrekkingskracht kunnen behouden. Hoe borgen wij de leefbaarheid van onze steden? Hoe zorgen wij ervoor dat de kracht van het rood het groen niet doet verdwijnen? De sense of urgency groeit, en dat maakt dat overal ter wereld wordt gezocht naar manieren om de kwaliteit van het leven van stadsbewoners te borgen. Steden als Vancouver, Shenzhen, Taipei of, dichter bij huis, Milaan presenteren tijdens dit congres inspirerende voorbeelden.

A call to action –  Dit congres is een uitnodiging aan de (internationale) tuinbouwsector, de Green Cities en de daaraan verbonden kennis- en innovatieinstellingen om in de komende tien jaar in gezamenlijkheid toe te groeien naar een universeel beeld van de ideale Green City, en dit in praktijk te brengen.

Aanmelden
U kunt zich voorinschrijven voor het congres Growing Green Cities I op www.floriadealmere.nl. Zodra het complete programma bekend is, ontvangt u een uitnodiging en kunt u zich definitief aanmelden. De kosten bedragen €195, – per persoon. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Esma Bolat via ebolat@almere.nl of 036 527 7288.