Flo­ri­a­de Gro­wing Green Cities

Alme­re wil wereld­ten­toon­stel­ling Flo­ri­a­de 2022 orga­ni­se­ren! In een tien jaar duren­de samen­wer­king met de tuin­bouw­sec­tor in de vol­le breed­te, stads­be­wo­ners, bestuur­ders en pro­fes­si­o­nals van ste­de­lij­ke regio’s wereld­wijd wordt gebouwd aan een wereld­po­di­um dat in alles een illu­stra­tie zal zijn van de Green City, en dat de basis legt voor een nieu­we groe­ne stads­wijk Alme­re Flo­ri­a­de.