Programma congres Growing Green Cities bekend

Het congres  ‘Growing Green Cities I’ vindt plaats op 20 september 2012 op het Floriadeterrein in Venlo. Dit congres is bovendien “a call to action” voor “Growing Green” in al haar facetten. Met het bezoek aan het congres ondertekent u tevens een manifest, om zelf een actieve bijdrage te leveren.

In 2050 woont 70% van de wereldbevolking in de stad, op 2% van het totale aardoppervlak. De vraag die de voortgaande urbanisatie met zich meebrengt, is hoe wij onze steden leefbaar houden. Een vraag die niet alleen onze steden – stadsbesturen, stedenbouwers, planologen, architecten – raakt, maar nadrukkelijk ook de tuinbouwsector. De groei van de wereldbevolking, met een toenemende vraag naar gezond voedsel, schoon drinkwater, duurzame energie en een gezonde leefomgeving, wordt door de sector als één van de grootste maatschappelijke opgaven van de komende decennia gezien. Zij zoekt dan ook naar mogelijkheden tot schaalvergroting, en tegelijkertijd naar manieren om het voedsel dichter bij de mensen – en dus in de steden – te brengen.

Agenda’s van tuinbouwsector en steden samenbrengen
Gekoppeld aan de Almeerse kandidatuur voor de Floriade 2022 brengt de gemeente Almere de agenda’s van de tuinbouwsector (onder de noemer ‘Growing Green’) en de steden (onder de noemer ‘Green City’) samen. ‘Growing Green Cities’ is bedoeld als ‘a call to action’, een oproep om gezamenlijk te zoeken naar antwoorden op vraagstukken als bevolkingsgroei en urbanisatie – vraagstukken die met iedere verhuizing van land naar stad iets urgenter worden. Die zoektocht begint niet bij nul. Nu al worden overal ter wereld initiatieven ontplooid, die zorgen dat onze steden veerkrachtig en aantrekkelijk blijven. ‘Growing Green Cities’ is een permanente dialoog, een uitwisselingsprogramma waarin kennis en kunde worden gedeeld. Het doel is om uiteindelijk te komen tot een universeel beeld van wat een ideale Green City is of zou moeten zijn. Deze ideale Green City zal tijdens de Floriade 2022 ook fysiek vorm krijgen.

Organiserende partijen
De gemeente Almere, Entente Florale, het International New Town Institute en de Provincie Flevoland nodigen u van harte uit om bij dit congres aanwezig te zijn. De kosten voor het congres op donderdag 20 september a.s. bedragen €195, – per persoon, incl. btw

Excursie Almere/ Flevoland  (optioneel)
Naast het congres op donderdag 20 september stellen wij u in de gelegenheid om Flevoland – Nederlands’ jongste provincie’, gelegen op vijf meter beneden zeeniveau – te bezoeken op vrijdag 21 september a.s. De provincie Flevoland en het International New Town Institute nemen u verder mee het ‘nieuwe land’ in, en brengen u middels een gebalanceerd programma (inclusief één overnachting) in contact met het groene DNA van Flevoland. Natuurlijk worden tijdens deze excursie ook eigen best practices getoond, zoals de Christelijke Agrarische Hogeschool in Dronten en ACRRES (Application Centre for Renewable Resources) in Lelystad, een nationaal centrum dat experimenteert met (de toepassing van) duurzame energie en grondstoffen. De kosten voor deelname aan deze excursie inclusief het congres bedragen voor 1 overnachting + 1 diner € 495,– per persoon, incl. BTW.

Meer informatie
– Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Esma Bolat of bellen naar 036 527 7288
Download de uitnodigingsbrief »
Download het programma »