Berichten

De gemeente Groningen plant eind maart de bomen terug die vorig jaar tijdens een reconstructie zijn verwijderd. Daarnaast plant de gemeente nog extra bomen voor de binnenstad.

Hiermee komt het college tegemoet aan de vraag van veel bewoners naar meer groen in de binnenstad. Volgende week worden de laatste bomen in deze serie geplant.

Lees hier het volledige bericht »

Bron:
Groninger Gezinsbode 

Vanaf 1 februari 2010 kunnen ondernemers subsidie aanvragen voor een groen dak in de gemeente Groningen. Daarnaast versoepelt de gemeente de voorwaarden voor de subsidieregeling groene daken, zodat meer aanvragers ervoor in aanmerking komen. Er zit dit jaar in totaal 200.000 euro in de subsidiepot.

Sinds april 2008 is de subsidieregeling Groene Daken van kracht. Particulieren realiseerden sindsdien met behulp van de regeling ruim zestig groene daken; in totaal 2.500 vierkante meter. Tot nu toe konden alleen particulieren, verenigingen van eigenaren (VVE’s) en wijkverenigingen namens wijkbewoners subsidie krijgen. De regeling wordt nu ook toegankelijk voor bedrijven en instellingen.

Buffer bij hevige regenval
Groene daken fungeren als buffer bij hevige regenval en ze trekken planten, beestjes en vogels aan. Daarnaast werken de daken isolerend: ze houden in de winter warmte vast en geven verkoeling in de zomer. Ook zorgen groene daken voor minder fijnstof in de lucht.

Duurzaamheidscentrum
De gemeente start een voorlichtingscampagne om meer bekendheid te geven aan de voordelen van groene daken. Vanaf vrijdag 19 februari kunnen Stadjers voor informatie ook terecht bij het nieuwe Duurzaamheidscentrum in de Openbare Bibliotheek aan de Oude Boteringestraat.

Bron:
Gemeente Groningen

 

 

 

 
 

Meer en betere groenvoorzieningen in de Groningse wijken Korrewegwijk en De Hoogte, zoals perken, nieuwe stadsmoestuinen en een eetbaar bos. Dat is mogelijk dankzij een extra bijdrage van 975 duizend euro van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). Naast het openbare groen, wil Groningen met de bewoners ook de privé-tuinen in beide wijken verbeteren.

Groningen gebruikt het extra geld om samen met de wijkbewoners en de scholen bestaande plannen nog beter uit te voeren. Uitgangspunt is dat de wijkbewoners en scholen een actieve rol krijgen bij de invulling van de projecten. Wethouder Jannie Visscher ondertekende daarvoor op maandag 7 december in Den Haag een convenant met minister Gerda Verburg van LNV, samen met de gemeenten Deventer, Alkmaar, Eindhoven en Den Haag.

Perkjes en geveltuinen
Groningen is van plan om extra te investeren in de huidige groenprojecten in De Hoogte en de Korrewegwijk, denk hierbij aan kleinschalig groen zoals kleine perkjes rondom bomen, geveltuintjes.

Groen zorgt voor sociale cohesie
Op stukken grond die tijdelijk braak liggen, wil de gemeente stadsmoestuinen aanleggen. Ook wil ze een ‘eetbaar’ bos met fruit- en notenbomen voor de wijkbewoners planten. De gemeente gaat er vanuit dat de wijken door de extra investeringen niet alleen groener en afwisselender worden, maar dat ook de onderlinge contacten tussen de wijkbewoners toenemen.

Krachtwijken
In totaal maakt minister Verburg voor de komende drie jaren 3,8 miljoen euro vrij voor meer groen in de Nederlandse krachtwijken. Eindhoven, Den Haag en Groningen krijgen voor deze periode elk 975 duizend euro. Deventer en Alkmaar ontvangen elk 430 duizend euro. Eerder dit jaar stelde minister Verburg 7,8 miljoen euro beschikbaar voor de andere krachtwijken. Onder meer Amsterdam en Utrecht ontvingen toen extra geld voor groenvoorzieningen.

Bron:
Gemeente Groningen