Berichten

Op dinsdag 10 mei is het vernieuwde Palaceplein officieel klaar. Het plein heeft veel groen gekregen zodat het lijkt op een duinlandschap. De nieuwe inrichting van het Palaceplein is samen met buurtbewoners bedacht.
Op het Palaceplein zijn heuvels gemaakt die op duinen lijken. Op de heuvels staat groen zoals siergrassen, dat goed tegen het zeeklimaat kan. Er omheen zijn brede, stenen randen gemaakt die als bank kunnen worden gebruikt. Kinderen kunnen spelen op zwerfkeien die op het plein zijn neergelegd. Op 10 mei opende wethouder Revis officieel het vernieuwde plein door een bord te onthullen.
Meer groen en kwaliteit
De nieuwe inrichting van het Palaceplein is het eerste project uit het programma De Kust Gezond van de gemeente dat klaar is. In het programma De Kust Gezond staan meer projecten om ervoor te zorgen dat meer pleinen en straten in Scheveningen-Bad meer groen en een hogere kwaliteit krijgen. Ook de Noordboulevard en een aantal strandopgangen worden opgeknapt. Doel is dat de Haagse badplaats een van de beste badplaatsen blijft van Noordwest-Europa.
Bron: denhaag.nl
 

Negen publieke partners ondertekenen op woensdag 9 maart a.s. samen met zeven (semi-) private samenwerkingspartners de zogenaamde City Deal klimaatadaptatie. De ondertekening vindt plaats tijdens de werkconferentie Waterveilig en klimaatbestendig bouwen, wonen en leven in Zwolle. De partners van de deal gaan op nationaal en internationaal niveau samenwerken om zo hun aanpak voor het klimaatbestendig inrichten van de stedelijke omgeving te versterken.
Met de City Deal spreken de partijen uit de komende vier jaar een praktijkleeromgeving en kraamkamer voor innovatie te willen zijn.
Onze steden zijn kwetsbaar voor veranderingen van het klimaat. Regenbuien worden extremer, natte en droge periodes duren langer en ook hittegolven komen vaker voor. De delta- en kuststeden hebben bovendien te maken met een toenemende hoeveelheid rivierwater en een stijgende zeespiegel. Er ligt dan ook een grote opgave om ons land klimaatbestendig en waterveilig in te richten zodat de steden ook in de toekomst aantrekkelijk en leefbaar blijven.
Anders denken en doen
Klimaatbestendig inrichten, bouwen, wonen en leven vraagt om een omslag in denken en doen. Zo vraagt het bijvoorbeeld van overheden om op een andere manier met (onder andere) de inrichting van de openbare ruimte om te gaan. Maar ook burgers kunnen anders (leren) omgaan met de klimaatveranderingen, denk aan groene daken of groenere tuinen. Om te komen tot klimaatbestendige steden moeten overheden daarom nog meer met andere partijen optrekken. Van lokale overheid tot ontwikkelaar, van beleidsmaker tot beheerder, van bestuurder tot bewoner. Intensieve samenwerking is de sleutel.
Experimenteren in innoveren
In de City Deal Klimaatadaptatie intensiveren de partijen hun onderlinge samenwerking in een open cultuur van leren, experimenteren en innoveren. Samenwerking gebeurt in concrete praktijksituaties. De geleerde lessen worden gedeeld met andere partijen zoals het onderwijs. Nederland en de
Nederlandse watersector zijn wereldwijd toonaangevend op het gebied van waterveiligheid en watermanagement. De City Deal versterkt en verbreedt onze internationale positie op dit gebied. Ook andere partijen kunnen zich bij de deal aansluiten.
Een mooi voorbeeld van een innovatieve oplossing voor klimaatbestendige steden is de geluidswal van de Zwolse wijk Stadshagen die een waterkerende functie krijgt bij een overstroming. Daarmee wordt naast de dijken van de IJssel, Vecht en het Zwarte Water een extra veiligheidsvoorzieningtoegevoegd. Deze `tweede laag’ kan in de toekomst worden doorgetrokken naar de zuidoostzijde van de stad. Met dergelijke `meerlaagsveiligheid’ oplossingen kan Zwolle via de City Deal veel leren van Dordrecht. En vice versa: beide steden kunnen deze opgaven vertalen naar financiele innovaties en nieuwe manieren van samenwerken.
Agenda Stad
De City Deal Klimaatadaptatie is een onderdeel van de Agenda Stad. Agenda Stad is de samenwerking van het Rijk, steden en stakeholders gericht op het versterken van groei, innovatie en leefbaarheid van Nederlandse steden. City Deals zijn het middel om de doelstelling van Agenda Stad te halen.
In City Deals worden concrete samenwerkingsafspraken tussen steden, Rijk, andere overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties verankerd. Die deals moeten leiden tot innovatieve oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken en/of maatregelen bevatten om het economisch ecosysteem van
de stedelijke regio’s te versterken.
Ondertekenaars en partners
De partners die de City Deal op 9 maart a.s. ondertekenen zijn: de gemeenten Den Haag, Dordrecht, Gouda, Rotterdam en Zwolle, de Rijksoverheid (ministerie van Infrastructuur en Milieu), de waterschappen Drents Overijsselse Delta, Schieland en de Krimpenerwaard en Delfland. Daarnaast zijn erpartijen die met de ondertekenaars in de City Deal op onderdelen gaan samenwerken. Dit zijn: Ecoshape, Heijmans, BPD regiokantoor Noord-Oost, Stichting Kennisland, Tauw, Netherlands Water Partnership en Rotterdam Centre for Resilient Delta Cities.
Tot juni 2016 kunnen andere partijen zich aansluiten bij deze City Deal.

Wie al een tijdje niet meer op het Orlyplein voor Station Sloterdijk is geweest, gelooft zijn ogen bijna niet. In anderhalf jaar tijd heeft dit  plein een gigantische metamorfose van grijs naar groen ondergaan. Het voormalige betonnen busplatform is getransformeerd naar een groene oase met bankjes en terrassen.

Véél groen

Het kernwoord voor het nieuwe ontwerp was groen. Véél groen.  In totaal zijn er 50.000 vaste planten en struiken en 35.000 bloembollen geplant, die het jaar rond groeien of bloeien. Het plein, in grootte vergelijkbaar met de Arenaboulevard, is nu één van de drie pleinen in Nederland met de meeste vaste planten per vierkante meter.
Dat heeft een positief effect gehad op het gebruik van het plein. Op de terrassen en bankjes is  een mix van toeristen, werknemers uit het gebied en Amsterdammers neergestreken. In de toekomst zullen er bewoners volgen: Sloterdijk transformeert in rap tempo naar een gemengd woon-werkgebied en  de komende vijf jaar worden tweeduizend woningen rond het plein gebouwd..
Bron: Amsterdam.nl

Na de succesvolle High Line Park in Lower Manhattan, New York worden er nu plannen gesmeed om ook een Low Line park aan te leggen in een vervallen tramstation. Als alles volgens plan verloopt, wordt dit het eerste ondergrondse park ter wereld.
Het idee volgt op het immense succes van het High Line-project, waarbij twee kilometer spoorlijn werd omgetoverd in een openbaar wandeldek vol kunst en groen. Het nieuwe park bevindt zich in de voormalige Williamsburg Bridge Trolley Terminal onder Delancey Street in de Lower East Side van Manhattan. Dat station werd in 1948 gesloten.
Het project wordt geleid door Lowline, een New Yorkse organisatie die architecten, bouwkundigen en industrieel ontwerpers samenbrengt. Volgens de initiatiefnemers kan het park een ontmoetingsplek worden, kan men er muziek- en kunstevenementen houden en nog vele andere activiteiten organiseren.
Zonlicht-op-afstand
Speciale technologie moet het mogelijk maken dat bomen en planten groeien met behulp van echt zonlicht. Parabolische zonnecollectoren op straatniveau sturen via glasvezelkabels het licht naar beneden. Reflecterende schotels op het plafond verspreiden het licht vervolgens door de ruimte. De tehnologie werd ontworpen door James Ramsey van Raad Studio.
Crowdfunding
Om het project te realiseren is 100.000 dollar nodig. Een eerste stap is inmiddels gezet. Door middel van Crowdfunding hopen de initiatiefnemers de rest van het budget samen te brengen.
De 5.000 vierkante meter grote ruimte is tot maart 2016 gratis te bezoeken. Een tentoonstelling laat zien hoe technologie ingezet kan worden om verlaten stedelijk gebied om te zetten in een groene, leefbare ruimte. Als alles meezit zou zou Low Line Park in 2019 open moeten gaan.
Een video over het project is hier te zien 
bron: http://cgconcept.be/new-york-krijgt-ondergronds-park-video/