Het nieu­we Pala­ce­plein in Den Haag is ver­groend

Op dins­dag 10 mei is het ver­nieuw­de Pala­ce­plein offi­ci­eel klaar. Het plein heeft veel groen gekre­gen zodat het lijkt op een duin­land­schap. De nieu­we inrich­ting van het Pala­ce­plein is samen met buurt­be­wo­ners bedacht. Op het Pala­ce­plein zijn heu­vels gemaakt die op dui­nen lij­ken. Op de heu­vels staat groen zoals sier­gras­sen, dat goed tegen het zee­kli­maat […]

Zwol­le onder­te­kent City Deal voor kli­maat­be­sten­di­ge ste­den

Negen publie­ke part­ners onder­te­ke­nen op woens­dag 9 maart a.s. samen met zeven (semi-) pri­va­te samen­wer­kings­part­ners de zoge­naam­de City Deal kli­maat­adap­ta­tie. De onder­te­ke­ning vindt plaats tij­dens de werk­con­fe­ren­tie Water­vei­lig en kli­maat­be­sten­dig bou­wen, wonen en leven in Zwol­le. De part­ners van de deal gaan op nati­o­naal en inter­na­ti­o­naal niveau samen­wer­ken om zo hun aan­pak voor het kli­maat­be­sten­dig […]

Het ory­plein in Amster­dam is omge­to­verd tot groe­ne oase

Wie al een tijd­je niet meer op het Orly­plein voor Sta­ti­on Slo­ter­dijk is geweest, gelooft zijn ogen bij­na niet. In ander­half jaar tijd heeft dit  plein een gigan­ti­sche meta­mor­fo­se van grijs naar groen onder­gaan. Het voor­ma­li­ge beton­nen bus­plat­form is getrans­for­meerd naar een groe­ne oase met bank­jes en ter­ras­sen. Véél groen Het kern­woord voor het nieu­we […]

New York komt krijgt een onder­gronds park ter groot­te van 5000 vier­kan­te meter

Na de suc­ces­vol­le High Line Park in Lower Man­hat­tan, New York wor­den er nu plan­nen gesmeed om ook een Low Line park aan te leg­gen in een ver­val­len tram­sta­ti­on. Als alles vol­gens plan ver­loopt, wordt dit het eer­ste onder­grond­se park ter wereld. Het idee volgt op het immen­se suc­ces van het High Line-pro­ject, waar­bij twee […]