Berichten

In Rotterdam is er veel belangstelling voor de subsidie om ‘groene daken’ aan te leggen. De Maasstad telt sinds de start van de subsidie vier jaar geleden 100.000 vierkante meter ‘groene daken’. Eind 2014 moet dat 160.000 vierkante meter aan daktuinen zijn.

Vooral vorig jaar was een topjaar wat betreft subsidieaanvragen. Toen kwamen er aanvragen binnen voor 55.000 vierkante meter groen dak. Om de aanleg te stimuleren, geeft de stad samen met het waterschap Hollandse Delta en het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard 30 euro subsidie per vierkante meter.

De subsidie is onderdeel van het Rotterdam Climate Initiative (RCI). Dat richt zich op 50 procent CO2-reductie en 100 procent klimaatbestendigheid in 2025.

Bron:
Stedebouw & Architectuur

Op 19 december ondertekenen diverse organisaties en wethouder Adri Duivesteijn van Almere de Intentieovereenkomst IAK Groenblauw. De overeenkomst vormt een van de uitwerkingen van het Integraal Afsprakenkader Almere 2.0 over de groei van Almere. De ondertekenaars hebben hiermee de ambitie om de groene identiteit van Almere voort te zetten.

Zo worden er afspraken vastgelegd over de uitwerking van de eerste fase, die zich richt op een kwaliteitsimpuls voor de deelgebieden Poorthout en Almeerderhout en de realisatie van het nieuwe landschapspark Eemvallei.

Groene identiteit
Almere heeft een bijzondere traditie op het gebied van groenblauw. In de vorige eeuw werd vooruitlopend op de ontwikkeling van de stad eerst het groen aangelegd. Vervolgens vond in dit groene raamwerk de stedelijke ontwikkeling in meerdere kernen plaats. Zodoende ontwikkelde Almere zich tot een groot landgoed voor 200.000 inwoners. Tot op de dag van vandaag vormt het groen de identiteit van Almere.

 

Bron:
Gemeente Almere

——————————————————————————–

Deze website is powered by Plant Publicity Holland, Groenforum Nederland en wordt mogelijk gemaakt door Productschap Tuinbouw.
 
 

 

 

Uit cijfers van het CBS blijkt dat een steeds groter oppervlakte in Nederland wordt gebruikt als recreatieterrein. Met name de categorieën ‘park en plantsoen’ (+23%) en ‘verblijfsrecreatie’  (+15%) zitten in de periode 1996 – 2008 de lift.

De oppervlakte natuur bleef nagenoeg gelijk. (+1,3%) Met name de landbouw loopt terug en wordt in veel gevallen vervangen door bebouwing.

Meer informatie

Bron:
Pretwerk.nl

——————————————————————————–

Deze website is powered by Plant Publicity Holland, Groenforum Nederland en wordt mogelijk gemaakt door Productschap Tuinbouw.
 
 

 

 
 

De verhalen over de leegloop van het platteland raken minister Verburg, maar ze is van mening dat investeren in vergroening economische groei opwekt.

Dit schrijft minister Verburg van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit in een ingezonden brief in dagblad Trouw.

Verburg geeft aan dat we moeten leren leven met de bevolkingsdaling en dat dit grote gevolgen heeft voor de achterblijvers op het platteland. De vraag die zij zich stelt is hoe de leefbaarheid daar kan worden behouden.

Vergroening platteland
Volgens haar liggen er kansen voor verdere vergroening van het platteland. Bewoners moeten zich prettig voelen in deze omgeving, omdat dit belangrijk is voor de gezondheid en welzijn. Zo’n groene omgeving bevordert volgens Verburg de economische groei, aangezien dit een aangenaam vestigingsklimaat biedt voor bedrijven.

Bron:
Trouw