Forse groei groene daken in Rotterdam

In Rotterdam is er veel belangstelling voor de subsidie om ‘groene daken’ aan te leggen. De Maasstad telt sinds de start van de subsidie vier jaar geleden 100.000 vierkante meter ‘groene daken’. Eind 2014 moet dat 160.000 vierkante meter aan daktuinen zijn. Vooral vorig jaar was een topjaar wat betreft subsidieaanvragen. Toen kwamen er aanvragen […]

Almere wil groene identiteit bij groei voortzetten

Op 19 december ondertekenen diverse organisaties en wethouder Adri Duivesteijn van Almere de Intentieovereenkomst IAK Groenblauw. De overeenkomst vormt een van de uitwerkingen van het Integraal Afsprakenkader Almere 2.0 over de groei van Almere. De ondertekenaars hebben hiermee de ambitie om de groene identiteit van Almere voort te zetten. Zo worden er afspraken vastgelegd over […]

Gestage groei oppervlakte recreatieterrein in Nederland

Uit cijfers van het CBS blijkt dat een steeds groter oppervlakte in Nederland wordt gebruikt als recreatieterrein. Met name de categorieën ‘park en plantsoen’ (+23%) en ‘verblijfsrecreatie’  (+15%) zitten in de periode 1996 – 2008 de lift. De oppervlakte natuur bleef nagenoeg gelijk. (+1,3%) Met name de landbouw loopt terug en wordt in veel gevallen […]

Investeren in groene leefomgeving lokt economische groei uit

De verhalen over de leegloop van het platteland raken minister Verburg, maar ze is van mening dat investeren in vergroening economische groei opwekt. Dit schrijft minister Verburg van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit in een ingezonden brief in dagblad Trouw. Verburg geeft aan dat we moeten leren leven met de bevolkingsdaling en dat dit grote gevolgen […]