Gestage groei oppervlakte recreatieterrein in Nederland

Uit cijfers van het CBS blijkt dat een steeds groter oppervlakte in Nederland wordt gebruikt als recreatieterrein. Met name de categorieën ‘park en plantsoen’ (+23%) en ‘verblijfsrecreatie’  (+15%) zitten in de periode 1996 – 2008 de lift.

De oppervlakte natuur bleef nagenoeg gelijk. (+1,3%) Met name de landbouw loopt terug en wordt in veel gevallen vervangen door bebouwing.

Meer informatie

Bron:
Pretwerk.nl

——————————————————————————–

Deze website is powered by Plant Publicity Holland, Groenforum Nederland en wordt mogelijk gemaakt door Productschap Tuinbouw.