For­se groei groe­ne daken in Rot­ter­dam

In Rot­ter­dam is er veel belang­stel­ling voor de sub­si­die om ‘groe­ne daken’ aan te leg­gen. De Maas­stad telt sinds de start van de sub­si­die vier jaar gele­den 100.000 vier­kan­te meter ‘groe­ne daken’. Eind 2014 moet dat 160.000 vier­kan­te meter aan dak­tui­nen zijn.

Voor­al vorig jaar was een top­jaar wat betreft sub­si­die­aan­vra­gen. Toen kwa­men er aan­vra­gen bin­nen voor 55.000 vier­kan­te meter groen dak. Om de aan­leg te sti­mu­le­ren, geeft de stad samen met het water­schap Hol­land­se Del­ta en het Hoog­heem­raad­schap van Schie­land en de Krim­pe­ner­waard 30 euro sub­si­die per vier­kan­te meter.

De sub­si­die is onder­deel van het Rot­ter­dam Cli­ma­te Ini­ti­a­ti­ve (RCI). Dat richt zich op 50 pro­cent CO2-reduc­tie en 100 pro­cent kli­maat­be­sten­dig­heid in 2025.

Bron:
Ste­de­bouw & Archi­tec­tuur