Berichten

Bedrijven, landbouwers, bewoners en overheidsdiensten willen de komende jaren de Vlaamse Kanaalzone vergroenen om zo de leefbaarheid in de dorpen te verbeteren. De betrokken partijen ondertekenden in juli het convenant Groen Raamwerk en het ECO2charter.

De voorbije jaren groeide de Gentse haven sterk, met name langs het kanaal Gent-Terneuzen.

Hierdoor dreigde de leefkwaliteit in de kanaaldorpen (Desteldonk, Rieme en Doornzele)  te verminderen. Om de leefbaarheid op langere termijn te garanderen, worden overgangszones tussen de economische zones en de woonkernen ingericht als bos-, park-, natuur- en landbouwgebied. Na realisatie vervullen deze groene ruimten een bufferende functie, zowel visueel als door de filtering van geluid en fijn stof.

De natuur-, bos- en parkzones zullen in hoofdzaak door de overheid worden ingericht. Daarnaast zijn achttien landbouwers bereid de randen van hun percelen te voorzien van bomenrijen, houtkanten en heggen, die ze ook zelf gaan onderhouden. In ruil daarvoor krijgen ze een vergoeding.

Lees ook bericht in de PZC of het persbericht.

 

Op de Gentse Floraliën, die van 17- 25 april gehouden wordt in Gent, staat de Groene Stad gedachte centraal in de promotiestand ‘Groen licht in de stad’. Het project pleit voor meer groen in de steden.

“De toekomst ligt in de steden. Want we gaan allen alsmaar dichter bij elkaar wonen en beschikken over kleinere ruimtes om te leven. Wij tonen dat het ook dan mogelijk is om te genieten van groen”, aldus de organisatie.

‘Groen licht in de stad’ vind je op de Floraliën nog tot 25april, in Hal 2 van Flanders Expo.

Meer informatie over ‘Groen licht in de stad’ »

Bron:
Het Nieuwsblad
Groen licht in de stad

Met de aanplant van zeven kilometer bomen moet de Gentse kanaalzone aantrekkelijker worden om te wonen. Het project is een samenwerking tussen landbouwers, bedrijven en bewoners van de zone, een primeur voor Vlaanderen.

De Vlaamse Landmaatschappij (VLM) en een 20-tal landbouwers uit de Kanaalzone en het Meetjesland hebben samen een landschapsontwikkelingsplan opgemaakt voor de kanaaldorpen Rieme, Doornzele en Desteldonk. ‘Bedoeling is dat de landbouwers op de perceelgrenzen van hun landerijen bomenrijen, houtkanten en heggen aanplanten’, zegt Sylvie Fosselle van de VLM.

Groenere dorpen
De bomen en hagen  moeten ervoor zorgen dat de industrie minder zichtbaar is en dat de kanaaldorpen groener worden. Het project kreeg de naam ECO² mee en wordt gefinancierd vanuit de privésector. ‘In ruil voor hun medewerking krijgen de landbouwers een marktconforme vergoeding, die bestaat uit overheidsmiddelen én private financiering.

Lees het volledige bericht »

Bron:
Nieuwsblad.be

 

Burgers en verenigingen zijn in de Belgische gemeente Gent de afgelopen dagen actief met het planten van bomen geweest. Op verschillende locaties werden honderden bomen geplant. Met als reden de gemeente bij te staan om haar doel, 15.000 nieuwe bomen te planten, te realiseren.

In de periode van mei 2009 tot mei 2010 wil de stad Gent 15.000 nieuwe bomen rijker zijn. De stad werkt zo mee aan de Vlaamse campagne voor 1 miljoen bomen.

Nog heel wat bomen te planten
Half maart 2010 stond de teller van de campagne ‘1 miljoen bomen voor Vlaanderen’ op 439.699. Daarvan werden 7.828 bomen door particulieren en door de stad Gent op Gents grondgebied aangeplant sinds 31 mei 2009.

Lees het volledige bericht »

Lees ook:
Gent plant zo´n 3.000 nieuwe bomen » 


Bron:
Gent.be