Groe­ne Stad gedach­te cen­traal op Gent­se Floraliën

Op de Gent­se Floraliën, die van 17- 25 april gehou­den wordt in Gent, staat de Groe­ne Stad gedach­te cen­traal in de pro­mo­tie­stand ‘Groen licht in de stad’. Het pro­ject pleit voor meer groen in de ste­den.

“De toe­komst ligt in de ste­den. Want we gaan allen als­maar dich­ter bij elkaar wonen en beschik­ken over klei­ne­re ruim­tes om te leven. Wij tonen dat het ook dan moge­lijk is om te genie­ten van groen”, aldus de orga­ni­sa­tie.

‘Groen licht in de stad’ vind je op de Floraliën nog tot 25april, in Hal 2 van Flan­ders Expo.

Meer infor­ma­tie over ‘Groen licht in de stad’ »

Bron:
Het Nieuws­blad
Groen licht in de stad