Gent­se bewo­ners en ver­e­ni­gin­gen actief met het plan­ten van bomen

Bur­gers en ver­e­ni­gin­gen zijn in de Bel­gi­sche gemeen­te Gent de afge­lo­pen dagen actief met het plan­ten van bomen geweest. Op ver­schil­len­de loca­ties wer­den hon­der­den bomen geplant. Met als reden de gemeen­te bij te staan om haar doel, 15.000 nieu­we bomen te plan­ten, te rea­li­se­ren.

In de peri­o­de van mei 2009 tot mei 2010 wil de stad Gent 15.000 nieu­we bomen rij­ker zijn. De stad werkt zo mee aan de Vlaam­se cam­pag­ne voor 1 mil­joen bomen.

Nog heel wat bomen te plan­ten
Half maart 2010 stond de tel­ler van de cam­pag­ne ‘1 mil­joen bomen voor Vlaan­de­ren’ op 439.699. Daar­van wer­den 7.828 bomen door par­ti­cu­lie­ren en door de stad Gent op Gents grond­ge­bied aan­ge­plant sinds 31 mei 2009.

Lees het vol­le­di­ge bericht »

Lees ook:
Gent plant zo´n 3.000 nieu­we bomen » 


Bron:
Gent.be