Berichten

Op vrijdag 4 juni vindt in Milaan een congres plaats waarin De Groene Stad filosofie centraal staat. Personen uit de wereld van de groene infrastructuur en groene ontwikkeling zijn uitgenodigd om kennis rondom het groenbeleid te delen, met als doel dat groen (bomen en planten) een leidende rol speelt bij het duurzaam en leefbaar houden van steden.

Afgevaardigden van New York, Chicago, Parijs, Berlijn, Londen, Amsterdam en Milaan alsmede  de Europees commissaris voor Milieu zullen hun visie en ideeën rondom de waarde van het groen delen.

Groene Stad centraal op Wereldtuinbouwtentoonstelling 2015
De stad Milaan organiseert dit congres om ideeën op te doen voor de Wereldtentoonstelling die in 2015 in Milaan zal plaatsvinden. De Groene Stad filosofie zal daarbij een centrale rol gaan spelen.

 

90.000 bomen planten
De stad Milaan hecht grote waarde aan het groen. Zo wordt er een groene infrastructuur ontwikkeld vanuit de stad naar het buitengebied waarin 90.000 bomen worden geplant.

De Groen Stad Europa
Op zaterdag 5 juni gaan de nationale vertegenwoordigers van De Groene Stad Europa zich buigen over de vorderingen en ideeën uitwisselen omtrent De Groene Stad in hun land voor de toekomstige ontwikkeling. Dit naar aanleiding van De Groene Stad Europa beweging die in oktober 2009 in Straatsburg is opgericht door 5 landen (Nederland, Duitsland, Italië, Frankrijk en Engeland). In Milaan zullen meerdere landen toetreden tot deze club. De Groene Stad Europa is mede opgezet door Plant Publicity Holland en ELCA (European Landscape Contractors Association) en zij hebben in samenwerking met de andere Europese partners als doel een meerjaren groenprogramma te gaan ontwikkelen.

Bekijk het programma » 

 
 

Op de Gentse Floraliën, die van 17- 25 april gehouden wordt in Gent, staat de Groene Stad gedachte centraal in de promotiestand ‘Groen licht in de stad’. Het project pleit voor meer groen in de steden.

“De toekomst ligt in de steden. Want we gaan allen alsmaar dichter bij elkaar wonen en beschikken over kleinere ruimtes om te leven. Wij tonen dat het ook dan mogelijk is om te genieten van groen”, aldus de organisatie.

‘Groen licht in de stad’ vind je op de Floraliën nog tot 25april, in Hal 2 van Flanders Expo.

Meer informatie over ‘Groen licht in de stad’ »

Bron:
Het Nieuwsblad
Groen licht in de stad

Het landelijk thema van de Boomfeestdag 2010 is ‘Bomen maken onze buurt’. Met dit thema, gebaseerd op De Groene Stad-gedachte,  wordt nadrukkelijk aandacht gevraagd voor de waarde en het belang van bomen in het stedelijk gebied en dus in de kernen en wijken.

Diverse gemeenten die op 17 maart deelnemen aan de Boomfeestdag benadrukken in hun communicatie naar de kinderen en burger de meerwaarde van het groen.

 

 

 

 

 

Krachtige functies van groen
De gemeente Echt-Susteren is hier een goed voorbeeld van. Op de site worden enkele krachtige functies van het groen onder de aandacht gebracht:

  • Bomen hebben een functionele waarde. Ze maken straten, pleinen en parken leefbaar en zorgen, als ze maar oud genoeg kunnen worden, voor een duurzame woonomgeving;
  • Bomen zijn goed voor onze gezondheid. Zij zorgen voor schone lucht, voor het welzijn en de gezondheid van mensen en dieren. Een goed voorbeeld is dat mensen die in een groene omgeving wonen minder vaak de huisarts bezoeken dan mensen die in een groenarme wijk wonen;
  • Groen is belangrijk voor de lichamelijke, geestelijke en morele ontwikkeling van kinderen. Denk bijvoorbeeld aan groene speelplekken met klimbomen: dit zijn bij uitstek dé plekken waar kinderen zich lekker kunnen bewegen, zich kunnen uitleven en hun creativiteit volop kunnen uiten;
  • Groen levert geld op. De waarde van onroerend goed kan tot 15% hoger zijn in een groene bomenrijke buurt.

Andere gemeenten, organisaties etc die aandacht besteden aan de Groene Stad-gedachte tijdens de Boomfeestdag zijn:

De 54-ste Boomfeestdag die wordt gevierd op woensdag 17 maart heeft als thema ‘Bomen maken onze buurt’. Het thema, gebaseerd op De Groene Stad-gedachte, is ingegeven om nadrukkelijk aandacht te vragen voor de waarde en het belang van bomen in ons stedelijk gebied en in de wijken.

Bomen langs straten, op pleinen en speelplekken maken een buurt leefbaar. Bomen zorgen voor schone lucht, voor het welzijn en de gezondheid van mensen en dieren. Uit onderzoek blijkt tevens dat bomen ook economisch van belang zijn, want mensen wonen graag in sfeervolle, groene wijken met bomen, waardoor woningen hier over het algemeen sneller verkocht worden.

Het aanplanten van bomen is ook van belang als één van de gemeentelijke maatregelen tegen CO2-vervuiling: dit in het kader van het Kyoto-protocol.

 


Bomen zorgen voor prettig leefklimaat
In het stedelijk gebied is het van belang om bomen oud(er) te laten worden en ze niet te snel te kappen voor productiedoeleinden of voor veranderingen in de openbare ruimte. Hoe ouder de boom, hoe meer ze het beeld en dus de sfeer van de wijk bepalen en hoe meer ze een bijdrage leveren aan een goed en prettig leefmilieu in de wijk.

Meer informatie:

Bron:
Stichting Nationale Boomfeestdag