Wereldsteden delen kennis over Groene Stad gedachte

Op vrijdag 4 juni vindt in Milaan een congres plaats waarin De Groene Stad filosofie centraal staat. Personen uit de wereld van de groene infrastructuur en groene ontwikkeling zijn uitgenodigd om kennis rondom het groenbeleid te delen, met als doel dat groen (bomen en planten) een leidende rol speelt bij het duurzaam en leefbaar houden van steden.

Afgevaardigden van New York, Chicago, Parijs, Berlijn, Londen, Amsterdam en Milaan alsmede  de Europees commissaris voor Milieu zullen hun visie en ideeën rondom de waarde van het groen delen.

Groene Stad centraal op Wereldtuinbouwtentoonstelling 2015
De stad Milaan organiseert dit congres om ideeën op te doen voor de Wereldtentoonstelling die in 2015 in Milaan zal plaatsvinden. De Groene Stad filosofie zal daarbij een centrale rol gaan spelen.

 

90.000 bomen planten
De stad Milaan hecht grote waarde aan het groen. Zo wordt er een groene infrastructuur ontwikkeld vanuit de stad naar het buitengebied waarin 90.000 bomen worden geplant.

De Groen Stad Europa
Op zaterdag 5 juni gaan de nationale vertegenwoordigers van De Groene Stad Europa zich buigen over de vorderingen en ideeën uitwisselen omtrent De Groene Stad in hun land voor de toekomstige ontwikkeling. Dit naar aanleiding van De Groene Stad Europa beweging die in oktober 2009 in Straatsburg is opgericht door 5 landen (Nederland, Duitsland, Italië, Frankrijk en Engeland). In Milaan zullen meerdere landen toetreden tot deze club. De Groene Stad Europa is mede opgezet door Plant Publicity Holland en ELCA (European Landscape Contractors Association) en zij hebben in samenwerking met de andere Europese partners als doel een meerjaren groenprogramma te gaan ontwikkelen.

Bekijk het programma »