1e Gebouw op C2C-terrein Park 2020 in november in gebruik

Huishoudapparatenfabrikant Bosch en Siemens neemt als eerste op 11 november 2011 een kantoorgebouw op het bedrijventerrein Park 20|20 in Hoofddorp in gebruik. Park 20|20 is het eerste grootschalige kantorencomplex ter wereld dat is ontworpen volgens de principes van Cradle-to-Cradle (C2C). Groen vervult een belangrijke rol in het kantorenpark. Het 5,4 ha grote gebied bestaat voor […]

Bomen op niveau Symposium op 19 maart over het gebruik van bomen in daktuinen

Hoe zien onze steden er over 20 jaar uit? Hoogstwaarschijnlijk een stuk groener. Groen is in en steeds vaker zien we het gebruik van daktuinen. Maar er zijn in Nederland nog veel mogelijkheden onbenut. Neem het gebruik van bomen op daken. Het Hoveniers informatie Centrum organiseert in samenwerking met VHG en Productschap Tuinbouw op 19 […]

Gebruik groen als wijkaanpak

De 40 prachtwijken van Vogelaar krijgen op dit moment veel aandacht. In veel wijken wordt een breed programma aangeboden van verschillende maatregelen. Een veelgenoemd thema in deze wijken is de herinrichting van de openbare ruimte en het bieden van mogelijkheden voor sport. De aanleg van groen is hiervoor nuttig en wordt in veel wijkactieplannen als […]

Recreatief gebruik van groene bedrijven terreinen

Groene bedrijven terreinen die zijn opengesteld voor recreatie kunnen bijdragen aan de realisatie van de doelstellingen van het ministerie van LNV rond recreatie, stedelijke natuur en het verhogen van de bijdrage van de private sector aan natuur en recreatie. Dit is een van de conclusies uit dit rapport dat is gebaseerd op enquêtes onder omwonenden […]