Berichten

Huishoudapparatenfabrikant Bosch en Siemens neemt als eerste op 11 november 2011 een kantoorgebouw op het bedrijventerrein Park 20|20 in Hoofddorp in gebruik. Park 20|20 is het eerste grootschalige kantorencomplex ter wereld dat is ontworpen volgens de principes van Cradle-to-Cradle (C2C). Groen vervult een belangrijke rol in het kantorenpark.

Het 5,4 ha grote gebied bestaat voor het overgrote deel uit een daktuin met daarin een uitsparing voor een grote retentievijver. Het merendeel van de in totaal dertien kantoorgebouwen heeft een groen dak en is voorzien van innovatieve technieken op het gebied van zonne- en windenergie, waterzuivering, energie uit afval en warmte- en koudeopslag. Het ontwerp van de openbare ruimte wordt uitgewerkt door Copijn Tuin- en Landschapsarchitecten. William McDonough, een van de grondleggers van de C2C-filosofie, maakte het masterplan van Park 20|20.

Voor meer informatie over Park 20|20: www.park2020.com
Voor meer informatie over C2C: www.cradletocradle.nl

Deze website is powered by Plant Publicity Holland, Groenforum Nederland en wordt mogelijk gemaakt door Productschap Tuinbouw.
 
 
 
 

Hoe zien onze steden er over 20 jaar uit?
Hoogstwaarschijnlijk een stuk groener. Groen is in en steeds vaker zien we het gebruik van daktuinen. Maar er zijn in Nederland nog veel mogelijkheden onbenut. Neem het gebruik van bomen op daken. Het Hoveniers informatie Centrum organiseert in samenwerking met VHG en Productschap Tuinbouw op 19 maart aanstaande, in Den Haag het symposium ‘Bomen op Niveau’. 

‘Boomt’ u mee? Meld u voor 3 maart aan, dan ontvangt u een gratis dagkaart voor de trein.

Volledige informatie:
Click hier voor meer informatie

Ook interessant:
Bomen, daktuinen

Bron:
Hovenier informatie Centrum
Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners
Productschap Tuinbouw

De 40 prachtwijken van Vogelaar krijgen op dit moment veel aandacht. In veel wijken wordt een breed programma aangeboden van verschillende maatregelen. Een veelgenoemd thema in deze wijken is de herinrichting van de openbare ruimte en het bieden van mogelijkheden voor sport. De aanleg van groen is hiervoor nuttig en wordt in veel wijkactieplannen als een belangrijke oplossing gezien. Groen kan voor veel van de problemen in de prachtwijken een deel van de oplossing betekenen.

Groene bedrijven terreinen die zijn opengesteld voor recreatie kunnen bijdragen aan de realisatie van de doelstellingen van het ministerie van LNV rond recreatie, stedelijke natuur en het verhogen van de bijdrage van de private sector aan natuur en recreatie. Dit is een van de conclusies uit dit rapport dat is gebaseerd op enquêtes onder omwonenden van groene bedrijven terreinen en onder werknemers van aldaar gevestigde kantoren. Uit een ander rapport zijn ook de meningen van bedrijfsmanagers over groene en recreatieve bedrijven terreinen opgenomen.
Trefwoorden bij dit rapport: werken in het groen, gezondheid, natuurbeleving, kantoren terrein, vergroening, kantoorwerknemers.