Gebruik groen als wijkaanpak

De 40 prachtwijken van Vogelaar krijgen op dit moment veel aandacht. In veel wijken wordt een breed programma aangeboden van verschillende maatregelen. Een veelgenoemd thema in deze wijken is de herinrichting van de openbare ruimte en het bieden van mogelijkheden voor sport. De aanleg van groen is hiervoor nuttig en wordt in veel wijkactieplannen als een belangrijke oplossing gezien. Groen kan voor veel van de problemen in de prachtwijken een deel van de oplossing betekenen.