Gebruik groen als wijkaan­pak

De 40 pracht­wij­ken van Voge­laar krij­gen op dit moment veel aan­dacht. In veel wij­ken wordt een breed pro­gram­ma aan­ge­bo­den van ver­schil­len­de maat­re­ge­len. Een veel­ge­noemd the­ma in deze wij­ken is de her­in­rich­ting van de open­ba­re ruim­te en het bie­den van moge­lijk­he­den voor sport. De aan­leg van groen is hier­voor nut­tig en wordt in veel wijk­ac­tie­plan­nen als een belang­rij­ke oplos­sing gezien. Groen kan voor veel van de pro­ble­men in de pracht­wij­ken een deel van de oplos­sing bete­ke­nen.