Berichten

Afgelopen zaterdag organiseerde de gemeente Winterswijk een plantdag in het gebied dat deze zomer werd getroffen door de Aziatische boktor. De plantdag begon met het uitleveren van de beplanting aan de getroffen bewoners. Daarna konden zij het nieuwe plantgoed in hun tuin zetten. Medewerkers van de gemeente en ROVA waren daarbij aanwezig om de bewoners een handje te helpen.

Wethouder Rik Gommers plantte samen met mevrouw Petra Bouwhuis een nieuwe boom op de plek aan de Beuzenes waar mevrouw Bouwhuis de Aziatische boktor op 9 juli ontdekte. Dankzij haar oplettendheid kon de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) snel ingrijpen om te voorkomen dat de boktor zich verder zou verspreiden in Winterswijk. De Aziatische boktor kan aanzienlijke schade aanrichten aan loofbomen en struiken.

Rooien
Op last van de NVWA werden in een straal van 100 meter rond de aangetaste boom alle waardplanten in het openbaar gebied en in particuliere tuinen gerooid. Bij zo’n 50 bewoners zijn bomen en struiken uit de tuin verwijderd.

Schadeloos stellen
Voormalig staatssecretaris Henk Bleker en de gemeente Winterswijk spraken van de zomer af dat de getroffen bewoners schadeloos zouden worden gesteld. De kosten van de plantdag worden gedeeld door het ministerie van Economische Zaken en de gemeente. In oktober heeft de gemeente geïnventariseerd welke beplanting de bewoners willen ontvangen ter compensatie van de gerooide beplanting. Het plantgoed wordt tegen kostprijs geleverd door drie lokale kwekerijen: boomkwekerij Rendering BV uit Aalten, Laanboomkwekerij Geurkink uit Winterswijk en kwekerij Alex Geurkink uit Winterswijk-Corle.

Inspecties
De komende vier jaar houdt de NVWA jaarlijks inspecties in het betrokken gebied om er zeker van te zijn dat de Aziatische boktor weg is. Ook gelden er in die periode beperkende maatregelen voor de afvoer van snoeihout. Bewoners die binnen de 500-metercirkel wonen mogen de komende vier jaar geen snoeihout dikker dan 2,5 cm in de groene container deponeren of zelf afvoeren. ROVA haalt de zakken met snoeihout één keer per maand bij de bewoners op in speciaal afsluitbare zakken.

Bron:
Gemeente Winterswijk 

Stadslandbouw levert in New York een belangrijke bijdrage aan het oplossen van problemen die spelen in een wereldstad. Het is niet nieuw. Al in de jaren ’70 en ’80 werden in arme wijken Community Gardens ingericht waarmee een bijdrage geleverd wordt aan het oplossen van problemen in de stad.

De Community Gardens zorgen voor waterberging, sociale binding, vers voedsel voor bewoners en educatie. Programmamanager Groen en Welbevinden van het Productschap Tuinbouw (PT) Niko Moerman zag tijdens zijn studiereis naar New York dat groen daadwerkelijk een bijdrage kan leveren aan het oplossen van problemen in de grote stad.

‘Gaten’ in de stad
Moerman: “In het programma Groen en Welbevinden brengen wij groene oplossingen voor wereldproblemen onder de aandacht. In een stad als New York zie je dat in de praktijk. In de jaren ’70 en ’80 ontstonden als gevolg van de crisis ‘gaten’ in de stad. Eigenaren die hun huis of grond niet meer konden betalen gaven deze terug aan de gemeente. De gemeente bestemde ze tot Community Gardens. Private stichtingen zorgden voor de inrichting en organisatie van de Gardens en via vrijwilligers worden de tuinen onderhouden. Het voedsel komt ten goede aan de bevolking, die in deze arme wijken nauwelijks toegang heeft tot vers voedsel. Dat levert een belangrijke bijdrage aan de gezondheid van mensen. Bovendien worden in de Community Gardens mensen opgeleid, speelt het een rol in het onderwijs en ontwikkelt men er sociale contacten en vaardigheden. Dat levert een grote bijdrage aan welzijn.”

Speciale regioproducten
Ook in Nederland hebben wij problemen in grote steden waar stadslandbouw op deze manier een bijdrage kan leveren. Maar ook voor tuinbouwbedrijven in de regio rondom de stad biedt het kansen om andere, soms directe, ketens te ontwikkelen om de consument in de stad te benaderen. “Kleine boeren en tuinders in de regio rondom New York kunnen niet concurreren met grote bedrijven in andere regio’s. Maar het is in het belang van de stad om een leefbare en vitale regio te behouden met voldoende land- en tuinbouw. De producenten richten zich daarom op speciale regioproducten die zij in de stad afzetten. Een belangrijke rol daarbij spelen de ‘farmers markets’, speciaal ingericht om regionale producten aan de man te brengen. En een groot succes bij grote groepen bewoners die bewust willen leven en eten”, aldus Moerman.

Groen kan dus op allerlei manieren bijdragen aan het vergroten van de leefbaarheid in de stad. Het programma Groen & Welbevinden brengt via wetenschappelijk onderzoek, innovaties en campagnes de rol van groen onder de aandacht.

Meer informatie over de studiereis naar New York vindt u in de blogs van Esther Veen (onderzoeker stadslandbouw bij de WUR) en van Jan Vannoppen (directeur Velt – Vereniging voor Ecologisch Leven en Tuinieren in België).

Bron:
Productschap Tuinbouw

Op 6 juni wordt in Rotterdam het symposium ‘Verbetering leefomgeving bijen en andere bestuivers in stedelijk gebied’ georganiseerd. Inrichters en beheerders van de openbare ruimte, bestuurders/beleidsmakers, volksvertegenwoordigers, (stads)ecologen en dak –en stadsboeren, volkstuinders en imkers zijn van harte uitgenodigd.

Het symposium wordt mede georganiseerd in het kader van 2012 het Jaar van de Bij. Op de website van het Jaar van de Bij is alles te lezen over het waarom van ‘het jaar’ en de activiteiten die in het land worden georganiseerd.

Sprekers zijn:
– ‘Keynote speaker’ is de wethouder Duurzaamheid, Buitenruimte en Binnenstad, Alexandra van Huffelen over een bijvriendelijke stad,
– de voorzitter Rotterdamse Bijenhouders vereniging het Ambrosiusgilde,
– Marco Hoffman van de Wageningen UR, de schrijver van de brochure ‘Biodiversiteit in tuin en plantsoen’,
– Niels de Zwarte van Bureau Stadsnatuur Rotterdam: ecologische verbindingszones en bestuivers.
– Carien de Jonge, stadsimker en filosoof

Convenant
Van het symposium wordt ook gebruik gemaakt om het convenant van Jaar van de Bij 2012 te ondertekenen. Nils Berndsen (portefeuillehouder buitenruimte Deelgemeente Noord is de eerste Rotterdamse (deelgemeente)bestuurder die het ‘bijenconvenant’ zal ondertekenen.

Dakakkerbijen
In de pauze van het symposium worden ook de bijenkasten op het dak van Het Schieblock onthuld door wethouder Alexandra van Huffelen. De kasten zijn onderdeel van de dakakkers (twee stadslandbouwdaken, zie elders een artikel in deze RMCourant).

Tijd en locatie
Datum: 6 juni
Locatie: Het Schieblock (in de Dépendence), Schiekade 189 (vlakbij Hofplein/Centraal Station), Rotterdam
Tijd: 12.30 – 17.00 uur
Aanmelden: Wouter Bauman, w.bauman@milieucentrum.rotterdam.nl (het aantal plaatsen is beperkt)

Participanten
Het symposium wordt georganiseerd door het: Rotterdams Milieucentrum in samenwerking met het Ambrosiusgilde, Bureau Stadsnatuur, Programmabureau Duurzaam (Gemeente Rotterdam), het Schieblock bv, ZUS, het Jaar van de Bij, de Deelgemeente Noord, Landschapsonderhoud Rotterdam, Wageningen Universiteit, Bijenstichting, Fleur de Bij en anderen.

Meer informatie »

Bron:
Rotterdams Milieucentrum

 

 

Er kan jaarlijks € 95 miljoen bespaard worden op ziektekosten bij mensen met depressie en angststoornissen als er in stedelijke wijken in Nederland tien procent meer groen komt. Met deze berekening komt adviesbureau KPMG in opdracht van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, gisteren tijdens het Nederlands Congres Volksgezondheid (NCVGZ) op de Amsterdamse VU.

Dit meldt de gratis krant Spits vandaag. “In een groene omgeving hebben mensen minder gezondheidsklachten. En groen heeft het meest effect op depressie-en angstklachten.” Dit zegt Mirella Buurman, huisarts en onderzoekster in Diemen-Zuid. “Groen werkt stressreducerend, zoals kijken naar natuur, erin lopen en zitten. Maar het nodigt ook uit tot bewegen, sociale contacten, en zorgt voor frisse lucht.” Wordt daarnaast flink bewogen in natuur, kan dat het sterftecijfer met soms wel dertig procent terugbrengen, betoogt de huisarts.

Lees het volledige bericht op Spits »

Bron:
Spits

 

Spelen in de natuur is goed voor de gezondheid van kinderen. Ook vinden volwassenen het belangrijk, en kinderen vinden het leuk. Maar de meeste stadskinderen spelen weinig buiten, laat staan in de natuur. Alterra onderzocht kansen voor natuurrijke speelruimtes in steden en stuitte op een enorm draagvlak, maar ook op barrières bij realisatie.

Ouders durven vaak hun kinderen niet buiten te laten spelen; vanwege sociale- en verkeersonveiligheid. Mee naar buiten gaan doen ouders niet vaak. Ouders missen een bankje, aanspraak en uitzicht op wat aantrekkelijk ogend groen. Ook kinderen vinden het saai in de stad; er zijn geen andere kinderen om mee te spelen en de speeltuintjes die er zijn, zijn ‘voor de kleintjes’, zeggen ze zelf. Mensen en kinderen willen graag een natuurrijke speelruimte dicht bij huis, waar het tegelijk spannend, veilig en gezellig is.

Sociale binding
Zo’n plek draagt door zijn aantrekkingskracht bij aan de sociale binding in een wijk. Maar het is niet makkelijk zo’n plek te realiseren. Obstakels zijn de regels rond veiligheid; angsten, zorgen en wensen van ouders; het gebrek aan en de blijvende druk op ruimte in de wijk; de kosten of beter gezegd het bijeen brengen van de financiering; de zorg voor sociale veiligheid en de noodzaak van participatie.

Slim, sociaal en volhardend
Trekkers moeten slim, sociaal en volhardend zijn om alle obstakels te omzeilen. In dit rapport staan verschillende ideeën die kunnen helpen bij het realiseren van een natuurspeelruimte dicht bij huis.

Download het rapport »

Bron:
Alterra