Erme­lo en Dwin­ge­loo Groen­ste stad en dorp van Neder­land 2011

Erme­lo en Dwin­ge­loo (gemeen­te Wes­ter­veld)  zijn geko­zen tot de Groen­ste Stad en Dorp van Neder­land 2011. Zij won­nen Goud in de nati­o­na­le groen­com­pe­ti­tie Enten­te Flo­ra­le 2011. Erme­lo uit Gel­der­land won het Goud in de cate­go­rie ‘steden’ en het  Dren­th­se dorp Dwin­ge­loo  werd tot win­naar uit­ge­roe­pen in de cate­go­rie ‘dorpen en klei­ne ste­den’. In de fraaie […]

Erme­lo krijgt wal­no­ten­boom van boom­kwe­ker

Kwe­ke­rij De Smal­le­kamp uit Nun­speet heeft de gemeen­te Erme­lo een wal­no­ten­boom geschon­ken. De boom is geschon­ken van­we­ge de deel­na­me van Erme­lo aan de nati­o­na­le groen­com­pe­ti­tie Enten­te Flo­ra­le. Het the­ma van de Enten­te Flo­ra­le 2011 is groen en gezond­heid. De wal­no­ten­boom staat ook voor groen en gezond­heid. De wal­no­ten­boom is samen met leer­lin­gen van De Goe­de […]

Erme­lo wil in 2011 de groen­ste stad van Neder­land wor­den

Deel­na­me aan nati­o­na­le groen­com­pe­ti­tie van Neder­land past hele­maal bin­nen de ambi­ties van de gemeen­te Erme­lo. Niet voor niets han­teert de gemeen­te Erme­lo de slo­gan vitaal, groen en zorg­zaam. Vitaal door haar inwo­ners, voor­zie­nin­gen en werk­ge­le­gen­heid, groen door de natuur en het land­schap en zorg­zaam door de aan­we­zi­ge zorg­in­stel­lin­gen. Daar­naast wil de gemeen­te Erme­lo het groen […]

Ont­wik­ke­ling van recre­a­tief uit­loop­ge­bied tus­sen Erme­lo en Har­der­wijk

Op dins­dag 22 maart onder­te­ke­nen bur­ge­mees­ter Omta van de gemeen­te Erme­lo en bur­ge­mees­ter Berends van de gemeen­te Har­der­wijk een bestuurs­over­een­komst voor de ont­wik­ke­ling van de Groe­ne Zoom. Het gebied tus­sen de bebou­wing van Erme­lo en het ste­de­lijk gebied van Har­der­wijk wordt de komen­de jaren door­ont­wik­keld tot een recre­a­tief uit­loop­ge­bied. De pro­jec­ten die uit­ge­voerd gaan wor­den […]